Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1411
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie skargi Państwa Stromkowskich na działalność Burmistrza.
Nr aktu prawnego
VI/48/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1412
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
VI/47/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1413
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Nr aktu prawnego
VI/46/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1414
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu w celu prowadzenia nauki jazdy pojazdami mechanicznymi, położonego przy ul. Gdańskiej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
VI/45/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1415
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie terenu przeznaczonego pod budowę garaży.
Nr aktu prawnego
VI/44/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1416
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr 182/XXXII/2005 z dnia 31 marca 2005r w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
VI/42/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1417
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Nr aktu prawnego
VI/40/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1418
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr 74/XII/99 Rady Miejskiej w Bartoszycach z dnia 29 września 1999 r. w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2000-2015.
Nr aktu prawnego
VI/39/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1419
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zabezpieczenia realizacji zadania „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 1” w ramach programu „Blisko boisko”
Nr aktu prawnego
VI/38/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1420
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zabezpieczenia realizacji zadania „Budowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum 2 i Szkole Podstawowej nr 7” w ramach programu „Blisko boisko”
Nr aktu prawnego
VI/37/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji