Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1411
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie terenu Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowo – Usługowemu WTÓRPOL z siedzibą w Skarżysku Kamiennej.
Nr aktu prawnego
XXVI/193/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1412
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXVI/192/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1413
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie podjęcia działań na rzecz ustanowienia św Brunona Bonifacego z Kwerfurtu Patronem Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXVI/191/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1414
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmiana uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXV/184/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1415
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Bartoszyce na lata 2008-2012
Nr aktu prawnego
XXV/183/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1416
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wniesienia aportem do Wodociągowo – Ciepłowniczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „COWIK” w Bartoszycach nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXV/182/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1417
Data podjęcia
2008-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXII/172/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1418
Data podjęcia
2008-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Nr aktu prawnego
XXII/167/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1419
Data podjęcia
2008-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XXI/153/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1420
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Bezpieczeństwa Społecznego "Bezpieczne Bartoszyce".
Nr aktu prawnego
XX/146/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji