Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1431
Data podjęcia
2007-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie rozstrzygnięcia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bartoszyce dla obszaru ograniczonego od północy terenami PKP, od zachodu rzeką Łyną i terenami zieleni parkowej przy ul. Prusa a od południa rzeką Łyną ulicami Młynarską i Kętrzyńską, od wschodu ul.11-go Listopada.
Nr aktu prawnego
IX/57/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1432
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie skargi Pana Jana Fiedorowicza na działalność Burmistrza Miasta.
Nr aktu prawnego
VIII/56/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1433
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2006 rok.
Nr aktu prawnego
VIII/55/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1434
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.
Nr aktu prawnego
VIII/54/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1435
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zabezpieczenia realizacji zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4”.
Nr aktu prawnego
VIII/53/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1436
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie skargi Pana Leszka Marciniuka na działalność Burmistrza Miasta.
Nr aktu prawnego
VI/49/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1437
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie skargi Państwa Stromkowskich na działalność Burmistrza.
Nr aktu prawnego
VI/48/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1438
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
VI/47/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1439
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Nr aktu prawnego
VI/46/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1440
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu w celu prowadzenia nauki jazdy pojazdami mechanicznymi, położonego przy ul. Gdańskiej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
VI/45/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji