Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XLVIII/300/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022-2034.
Nr aktu prawnego
XLVII/296/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych.
Nr aktu prawnego
XLVII/299/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uznania wniosku jako niezasługującego na uwzględnienie.
Nr aktu prawnego
XLVII/298/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
Nr aktu prawnego
XLVII/297/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XLVII/295/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XLVI/292/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLVI/285/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XLVI/287/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bartoszyce".
Nr aktu prawnego
XLVI/294/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji