Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Bartoszyce na lata 2021-2025
Nr aktu prawnego
LXXIII/456/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LXXIII/446/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 r. do 2027 r. do Sądu Rejonowego w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
LXXIII/460/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta
Nr aktu prawnego
LXXIII/459/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/414/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LXXIII/458/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LXXIII/457/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Zielono – niebieskie Bartoszyce”
Nr aktu prawnego
LXXIII/455/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie majątku Gminy Miejskiej Bartoszyce w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki.
Nr aktu prawnego
LXXIII/454/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 listopada 2012 r., w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
LXXIII/453/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/330/2018 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
LXXIII/452/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji