Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości położonej przy Placu Konstytucji 3 Maja 19 w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
LXXIX/502/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Bartoszyce na 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXXIX/501/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Bartoszyce na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXXIX/500/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LXXIX/498/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu w Bartoszycach
Nr aktu prawnego
LXXVIII/494/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2024 „Teleopieka dla Seniora”.
Nr aktu prawnego
LXXVIII/495/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych
Nr aktu prawnego
LXXVIII/497/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany kosztu jednej godziny usług opiekuńczych
Nr aktu prawnego
LXXVIII/496/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LXXVIII/493/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie : przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
Nr aktu prawnego
LXXVII/490/2023
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji