Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXVII/203/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja: 2008/XXVII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2009-01-26

Data podjęcia/podpisania: 2008-11-28

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2009 nr 5 pozycja 143, opublikowano dnia: 2009-01-12

Tytuł aktu:

Zmiena uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Bartoszycach, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania

Zmienia:

X/71/2007

Utracił moc przez:

XXXV/259/2013

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 b ust. 3 i 4 oraz art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.).

Treść:

§ 1

W Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/71/07 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 czerwca 2007 r.  w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Bartoszycach, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania,

 1. w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Pracownik SPP – pracownik służby parkingowej upoważniony przez administratora BSPP do sprawdzania prawidłowości wnoszenia i umieszczania opłat za parkowanie pojazdów”

 

 1. w§ 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„ 7. Abonament mieszkańca, właściciela lokalu użytkowego – dokument wydawany osobom zameldowanym na stałe lub czasowo w obszarze SPP oraz właścicielom lokali użytkowych położonych w obszarze SPP, po przedłożeniu dowodu rejestracyjnego z wpisem, że jest właścicielem pojazdu samochodowego. Przyjmuje się, że osoba będąca użytkownikiem pojazdu samochodowego na podstawie umowy leasingu oraz umowy użyczenia pojazdu potwierdzonej notarialnie - jest właścicielem”

 

 1. w § 3 pkt 1 zmienia się godziny funkcjonowania strefy z „9.00 – 17.00” na „9.00 – 16.00”

 

 1. w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Za nieopłacony czas parkowania w SPP pobiera się opłatę dodatkową określoną w załączniku Nr 3 oraz  koszty postępowania egzekucyjnego”

 

 1. w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do kontroli wnoszenia opłaty za czas parkowania pojazdu samochodowego w SPP upoważnieni są pracownicy SPP oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej”

 

 1. w § 6 pkt 3 słowa „Kontroler SPP ma prawo do” zastępuje się słowami: „Pracownik SPP i funkcjonariusze Straży Miejskiej mają prawo do”

 

 1. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 W sprawach nieuregulowanych regulaminem SPP, decyzję każdorazowo podejmuje Burmistrz Miasta.”

 

8. „ w § 3 pkt 3 d regulaminu SPP wykreślić zapis – „wyłącznie w miejscach dla nich przeznaczonych”

 

§ 2

Dodaje się do Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania następujące wzory druków funkcjonujących w strefie:

 1. Wezwanie – Raport do wniesienia Opłaty Dodatkowej, stanowiący załącznik nr 4,
 2.  Kartę Postojową Półgodzinną, stanowiącą załącznik nr 5,
 3.  Kartę Abonamentową Strefy Płatnego Parkowania i Miesięczną, stanowiącą załącznik nr 6
 4. Kartę Abonamentową Mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania, stanowiącą załącznik nr 7.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urząd Miasta Bartoszyce
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-15 09:08:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-15 09:10:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-15 10:14:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1654 raz(y)