Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXVIII/212/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja: 2008/XXVIII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2009-03-19

Data podjęcia/podpisania: 2008-12-30

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2009 nr 33 pozycja 561, opublikowano dnia: 2009-03-05

Tytuł aktu:

Regulamin przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz warunków i trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Bartoszyce za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu

Zmieniony przez:

XXXIX/306/2009

Utracił moc przez:

VI/36/2011

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zm: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz.1271,nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz. 1203,Nr167, poz.17,59, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128), art.22 ust. 2 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 81 poz. 889 zm: Dz. U. z 2001 roku Nr 102, poz.1115 z 2002r. Nr 4 poz.31, Nr 25, poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 93 poz.820 Nr 25 poz. 253 Nr 93 poz.820 Nr 130 poz.1112 Nr207 poz.1752 z 2003r. Nr 203 poz.1966, z 2004r. Nr 96 poz.959, Nr 173 poz. 1808, z 2005r. Nr 85 poz.726 Nr 115 poz.1295) oraz art.35 ust. 1 i 2 i art.37 ust.1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005r. Nr 155 poz. 1298).

Treść:

§ 1

Ustala się ,,Regulamin przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz  warunków i trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Bartoszyce za osiągnięcia  w dziedzinie sportu.

 Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urząd Miasta Bartoszyce
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-10 09:10:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-10 12:22:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-06 12:38:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1101 raz(y)