Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LI/322/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/269/2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 września 2021 r.
Nr aktu prawnego
L/321/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Bartoszyce ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.
Nr aktu prawnego
L/319/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2024.
Nr aktu prawnego
L/318/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022-2034.
Nr aktu prawnego
L/315/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
L/314/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XLVIII/309/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bartoszyce konsultacji społecznych dotyczących Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XLVIII/305/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/255/05 Rady Miasta Bartoszyce w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XLVIII/307/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.
Nr aktu prawnego
XLIX/313/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji