Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXI/194/2020 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LXII/380/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LXII/377/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXII/375/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych za korzystanie z urządzeń targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
LX/368/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022-2034.
Nr aktu prawnego
LXI/374/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LXI/373/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LX/369/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LX/370/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
LX/367/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LX/365/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji