Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXXVII/489/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2023-2036.
Nr aktu prawnego
LXXVII/488/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2024-2040
Nr aktu prawnego
LXXVII/486/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-12-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2023-2036.
Nr aktu prawnego
LXXVI/484/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bartoszyce
Nr aktu prawnego
LXXV/482/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LXXVII/487/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-12-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LXXVI/483/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/255/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LXXV/480/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę Nr 25/V/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu.
Nr aktu prawnego
LXXV/479/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
LXXV/477/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji