ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXXIII/208/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXXIII/207/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXII/196/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXXII/198/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXXII/203/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
Nr aktu prawnego
XXXII/202/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zaniechania realizacji inwestycji.
Nr aktu prawnego
XXXII/201/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXXII/200/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXXII/199/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXXI/194/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji