Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LXIII/394/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Bartoszyce części zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta.
Nr aktu prawnego
LXIII/393/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2023 „Teleopieka dla Seniora”.
Nr aktu prawnego
LXIII/388/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bartoszyce do roku 2030”.
Nr aktu prawnego
LXIII/387/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2023-2036.
Nr aktu prawnego
LXIII/386/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LXIII/385/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
LXII/382/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXI/194/2020 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LXII/380/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LXII/377/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXII/375/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji