Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-07-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Bartoszyce nr LXIX/431/2023 z 22 czerwca 2023r. oraz uchwały Rady Miasta Nr LXIX/432/2023 z 22 czerwca 2023r
Nr aktu prawnego
LXX/435/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-07-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2023-2036.
Nr aktu prawnego
LXX/434/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-07-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LXX/433/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Integracyjnego Przedszkola Publicznego Nr 4 przy ul. Bema 49 w Bartoszycach”.
Nr aktu prawnego
LXIX/432/2023
Status
Uchylony
Lp: 65
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia zewnętrznego w ul. Traugutta w Bartoszycach”.
Nr aktu prawnego
LXIX/431/2023
Status
Uchylony
Lp: 66
Data podjęcia
2023-08-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bartoszycach
Nr aktu prawnego
LXIX/430/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LXIX/429/2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały Nr LX/368/2022 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 24 listopada 2022 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych za korzystanie z urządzeń targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
LXIX/428/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach na kadencję 2024 - 2027.
Nr aktu prawnego
LXIX/427/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2023-2036.
Nr aktu prawnego
LXIX/426/2023
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji