Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/293/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XLVIII/308/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XLVIII/306/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XLVIII/304/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2022 „Teleopieka dla Seniora”.
Nr aktu prawnego
XLVIII/303/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2022 - 2024.
Nr aktu prawnego
XLVIII/302/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XLVIII/300/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022-2034.
Nr aktu prawnego
XLVII/296/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych.
Nr aktu prawnego
XLVII/299/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uznania wniosku jako niezasługującego na uwzględnienie.
Nr aktu prawnego
XLVII/298/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
Nr aktu prawnego
XLVII/297/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji