Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LXIX/425/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LXIX/424/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LXIX/423/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bartoszyce wotum zaufania
Nr aktu prawnego
LXIX/422/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bartoszyce konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
LXVIII/421/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok".
Nr aktu prawnego
LXVIII/420/2023
Status
Uchylony
Lp: 87
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
LXVIII/419/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-05-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2023-2036.
Nr aktu prawnego
LXVIII/417/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2023-2036r.
Nr aktu prawnego
LXVII/412/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2023-2036r.
Nr aktu prawnego
LXV/406/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji