Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021-2035.
Nr aktu prawnego
XLVI/288/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XLIV/283/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XLIV/282/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XLIV/281/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XLIV/280/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Miejską Bartoszyce udziałów Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XLIV/279/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021-2035.
Nr aktu prawnego
XLIV/278/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XLIV/277/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bartoszyce w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Nr aktu prawnego
XLIII/276/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XLIII/275/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji