Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LXXX/507/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXXIX/499/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia mieszkania wspomaganego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu
Nr aktu prawnego
LXXIX/505/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach
Nr aktu prawnego
LXXIX/504/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Miejskiej Bartoszyce na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LXXIX/506/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Bartoszyce prowadzenia zadania z zakresu działalności Powiatu Bartoszyckiego
Nr aktu prawnego
LXXIX/503/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości położonej przy Placu Konstytucji 3 Maja 19 w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
LXXIX/502/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Bartoszyce na 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXXIX/501/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Bartoszyce na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXXIX/500/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LXXIX/498/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji