Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
Nr aktu prawnego
LXIV/402/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LXIV/404/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Traugutta w Bartoszycach, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LXIV/403/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Bartoszyce na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXIV/401/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Bartoszyce na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/400/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2023-2036.
Nr aktu prawnego
LXIV/399/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LXIV/398/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce”.
Nr aktu prawnego
LXIII/397/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
LXIII/396/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Nr aktu prawnego
LXIII/395/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji