Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
LXXV/472/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LXXV/471/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Bartoszyce na lata 2021-2025
Nr aktu prawnego
LXXIV/464/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce
Nr aktu prawnego
LXXIV/461/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Bartoszyce prowadzenia zadania z zakresu działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Nr aktu prawnego
LXXIV/467/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bartoszyce w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Nr aktu prawnego
LXXIV/466/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu w budynku przy ul. Andrzeja Wajdy 10 w Bartoszycach, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LXXIV/465/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2023-2036.
Nr aktu prawnego
LXXIV/463/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LXXIV/462/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LXXIII/448/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji