ˆ

Wzory dokumentów elektronicznych​

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-02-19 15:25:54 przez Łukasz Czerwonka

Akapit nr - brak tytułu

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości XML
XSD
XSL
Wzór deklaracji na podatek rolny XML
XSD
XSL
Wzór deklaracji na podatek leśny XML
XSD
XSL
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy XML
XSD
XSL
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości XML
XSD
XSL
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego XML
XSD
XSL
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego XML
XSD
XSL
Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej XML
XSD
XSL
Wzór wniosku o zwrot/przerachowanie nadpłaty XML
XSD
XSL
Wzór zawiadomienia o organizacji zgromadzenia publicznego XML
XSD
XSL
Wzór wniosku o wydanie materiałów promocyjno-informacyjnych XML
XSD
XSL
Wzór wniosku o udzielenie Patronatu Burmistrza Miasta Bartoszyce XML
XSD
XSL
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej XML
XSD
XSL
Wzór wniosku o wydanie zgody na skreślenie hipoteki z księgi wieczystej XML
XSD
XSL
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego XML
XSD
XSL
Wzór wniosku o wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego XML
XSD
XSL
Wzór wniosku o nadanie numeru porządkowego budynku XML
XSD
XSL
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XML
XSD
XSL