Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza z 2005 roku

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Informacja ogłoszona dnia 2008-07-23 10:22:43 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Zarządzenia z:
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2005 03 stycznia 2005 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej położonej w Bartoszycach.
2/2005 03 stycznia 2005 r. Zmiany Zarządzenia Nr 11/2003 Burmistrza Miasta
z dnia 9 stycznia 2003 r. o powołaniu komisji ds. przyznawania
dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.
3/2005 07 stycznia 2005 r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji
przetargowej, oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu na oddanie
w użytkowanie wieczyste działki przy Pl. Grunwaldzkim w Bartoszycach.
4/2005 07 stycznia 2005 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
5/2005 11 stycznia 2005 r. Upoważnienia pracowników socjalnych do przeprowadzania wywiadów
środowiskowych u osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy.
6/2005 11 stycznia 2005 r. Zasad wytwarzania i przechowywania dokumentów niejawnych
z klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Miasta w
Bartoszycach i jednostkach podlegających.
7/2005 11 stycznia 2005 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej położonej w Bartoszycach.
8/2005 12 stycznia 2005 r. Powołania Komisji ds. negocjacji ze
Związkami Zawodowymi Nauczycieli.
9/2005 13 stycznia 2005 r. Ustalenia wysokości zaliczek pobieranych na poczet
kosztów przygotowania lokali do zbycia na rzecz najemców.
10/2005 14 stycznia 2005 r. Realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w m. Bartoszyce w 2005 r.
11/2005 14 stycznia 2005 r. Okresowej inwetaryzacji sprzętu w magazynach OC.
12/2005 14 stycznia 2005 r. Układu wykonawczego budżetu.
13/2005 19 stycznia 2005 r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji
przetargowej, ustalenia cen do przetargu oraz zatwierdzenia regulaminu
przetargu na zbycie działek przy ul. Topolowej w Bartoszycach.
14/2005 21 stycznia 2005 r. Przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia
ceny nieruchomości położonej przy ul. Młynarskiej w Bartoszycach.
15/2005 21 stycznia 2005 r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji
przetargowej, ustalenia cen do II przetargu oraz zatwierdzenia regulaminu
przetargu na zbycie lokali mieszkalnych przy Pl. Konstytucji 3 Maja Nr 18.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
16/2005 01 lutego 2005 r. Ustalenia wzoru sprawozdania przedszkola niepublicznego dotyczącego
liczby zapisanych dzieci i rozliczenia otrzymanych części dotacji.
17/2005 02 lutego 2005 r. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
na rzecz uzytkownika wieczystego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani"
w Bartoszycach, ustalenia ceny sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty.
18/2005 02 lutego 2005 r. Powołania komisji ds. opiniowania wniosków na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach.
19/2005 03 lutego 2005 r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej
oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na oddanie w dzierżawę działek położonych
przy ul. Wyszyńskiego przeznaczonych pod zabudowę boksami garażowymi.
20/2005 07 lutego 2005 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
21/2005 08 lutego 2005 r. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
na rzecz użytkownika wieczystego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani"
w Bartoszycach, ustalenia ceny sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty.
22/2005 08 lutego 2005 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej położonej w Bartoszycach.
23/2005 08 lutego 2005 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
24/2005 18 lutego 2005 r. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
na rzecz użytkownika wieczystego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani"
w Bartoszycach, ustalenia ceny sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty.
25/2005 28 lutego 2005 r. Zmiany w budżecie.
26/2005 25 lutego 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
27/2005 04 marca 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
28/2005  07 marca 2005 r. Nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
29/2005 08 marca 2005 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.
30/2005 11 marca 2005 r. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
na rzecz użytkownika wieczystego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani"
w Bartoszycach, ustalenia ceny sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty.
31/2005 16 marca 2005 r. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
32/2005 18 marca 2005 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
33/2005 23 marca 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
34/2005 23 marca 2005 r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji
przetargowej, ustalenia cen do III przetargu oraz zatwierdzenia regulaminu
przetargu na zbycie lokali mieszkalnych przy Pl. Konstytucji 3 Maja Nr 18.
35/2005 31 marca 2005 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
36/2005 05 kwietnia 2005 r. Ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Bartoszyce
oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych.
37/2005 05 kwietnia 2005 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia
ceny nieruchomości położonych w obrębie Nr 8 w Bartoszycach.
38/2005 07 kwietnia 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
39/2005 07 kwietnia 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
40/2005 07 kwietnia 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
41/2005 13 kwietnia 2005 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
42/2005 13 kwietnia 2005 r. Okreslenia wzrostu oferty, umowy i sprawozdania w ramach realizacji
zadań publicznych innych, niż określone w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
43/2005 13 kwietnia 2005 r. Oddania w użyczenie lokalu w budynku przy ul. Bema 51a w Bartoszycach.
44/2005 15 kwietnia 2005 r. Upoważnienia p. Janusza Kowalskiego do podpisywania dokumentów.
45/2005 18 kwietnia 2005 r. Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
na rzecz uzytkownika wieczystego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani"
w Bartoszycach, ustalenia ceny sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty.
46/2005 18 kwietnia 2005 r. Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które jest
przyznawane dofinansowanie, maksymalnej kwoty dofinansowania.
47/2005 22 kwietnia 2005 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
48/2005 28 kwietnia 2005 r. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Przedszkola Publicznego Nr 2 w Bartoszycach.
49/2005 29 kwietnia 2005 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
50/2005 04 maja 2005 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w trybie
bezprzetargowym terenu o pow. 48 m2 przy pl. Konstytucji 3 Maja
w Bartoszycach oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
51/2005 05 maja 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
52/2005 13 maja 2005 r. Dostępu do Informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Bartoszyce.
53/2005 13 maja 2005 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
54/2005 16 maja 2005 r. Przeznaczenia do oddania w najem na okres 3 lat w trybie przetargowym
części pomieszczenia o pow. 48 m2 przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
55/2005 16 maja 2005 r. Nabycia do zasobów mienia komunalnego w drodze komunalizacji
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa.
56/2005 16 maja 2005 r. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomosci w trybie bezprzetargowym
na rzecz użytkownika wieczystego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani"
w Bartoszycach, ustalenia ceny sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty.
57/2008 17 maja 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
58/2005 19 maja 2005 r. Ogłoszenia IV przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego przy Pl. Konstytucji 3 Maja 18.
59/2005 19 maja 2005 r. Ogłoszenia III przetargu na zbycie działek przy ul. Topolowej (Międzytorze).
60/2005 20 maja 2005 r. Zmiany zarządzenia nr 46/2003 Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 4.04.2003 r. w sprawie powołania komisji oraz ustalenia
regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
61/2005 20 maja 2005 r. Powołania komisji stypandialnej.
62/2005 20 maja 2005 r. Powołania   komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach.
63/2005 20 maja 2005 r. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
na rzecz użytkownika wieczystego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani"
w Bartoszycach, ustalenia ceny sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty.
64/2005 30 maja 2005 r. Zmiany w budżecie.
65/2005 30 maja 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
66/2005 31 maja 2005 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
67/2005 01 czerwca 2005 r. Ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oraz ustalenia stawki procentowej
pierwszej opłaty z tytułu oddania działki w użytkowanie wieczyste.
68/2005 01 czerwca 2005 r. Powołania Zespołu ds. Biuletynu Informacji Publicznej.
69/2005 03 czerwca 2005 r. Upoważnienia funkcjonariuszy straży miejskiej w Bartoszycach
do wystawiania nakazu zapłaty opłaty dodatkowej za
przejazd bez ważnego biletu komunikacją miejską.
70/2005 07 czerwca 2005 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu oraz ustalenia ceny
nieruchomości położonej przy ul. Mazurskiej w Bartoszycach.
71/2005 07 czerwca 2005 r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej.
72/2005 10 czerwca 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
73/2005 15 czerwca 2005 r. Ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oraz ustalenia stawki procentowej
pierwszej opłaty z tytułu oddania działki w użytkowanie wieczyste.
74/2005 15 czerwca 2005 r. Powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach.
75/2005 15 czerwca 2005 r. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach.
76/2005 15 czerwca 2005 r. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
na rzecz użytkownika wieczystego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani"
w Bartoszycach, ustalenia ceny sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty.
77/2005 16 czerwca 2005 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia
ceny nieruchomości położonych przy ul. Zielonej w Bartoszycach.
78/2005 21 czerwca 2005 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
79/2005 27 czerwca 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
80/2005 28 czerwca 2005 r. Tworzenia Miejskiego Centrum Reagowania.
81/2005 30 czerwca 2005 r. Ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oraz ustalenia stawki procentowej
pierwszej opłaty z tytułu oddania działki w użytkowanie wieczyste.
82/2005 30 czerwca 2005 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
83/2005 05 lipca 2005 r. Powołania zespołu do spraw przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji ludności.
84/2005 07 lipca 2005 r. Wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
85/2005 07 lipca 2005 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
86/2005 13 lipca 2005 r. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
na rzecz użytkownika wieczystego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani"
w Bartoszycach, ustalenia ceny sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty.
87/2005 13 lipca 2005 r. Powołanie komisji w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach.
88/2005 14 lipca 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
89/2005 14 lipca 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
90/2005 18 lipca 2005 r. Upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych.
91/2005 18 lipca 2005 r. Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej, ustalenia
ceny do II przetargu oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu.
92/2005 19 lipca 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
93/2005 19 lipca 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
94/2005 19 lipca 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
95/2005 19 lipca 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
96/2005 19 lipca 2005 r. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Bartoszycach.
96A/2005 29 lipca 2005 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
97/2005 02 sierpnia 2005 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
98/2005 02 sierpnia 2005 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości lokalowej
oraz ustalenia ceny, stawki procentowej pierwszej spłaty i opłat
rocznych za oddanie części działki we współużytkowanie wieczyste.
99/2005 03 sierpnia 2005 r. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
na rzecz użytkownika wieczystego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani"
w Bartoszycach, ustalenia ceny sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty.
100/2005 04 sierpnia 2005 r. Norm przydziału oraz  prania środków ochrony indywidualnej,
odzieży, obuwia roboczego oraz norm przydziału
środków czystości i profilaktycznych posiłków i napojów.
101/2005 17 sierpnia 2005 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
102/2005 17 sierpnia 2005 r. Przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomości w trybie bezprzetargowym
na rzecz użytkownika wieczystego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani"
w Bartoszycach, ustalenia ceny sprzedazy oraz udzielenia bonifikaty.
103/2005 19 sierpnia 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
104/2005 19 sierpnia 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
105/2005 19 sierpnia 2005 r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania
komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu.
106/2005 24 sierpnia 2005 r. Powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach.
107/2005 24 sierpnia 2005 r. Powołania Zespołu problemowego do pilotowania poprawnoiści
realizacji zadania inwestycyjnego "Kanalizacja sanitarna
Osiedla Działki" w ramach projektu ZPORR.
108/2005 25 sierpnia 2005 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu oraz ustalenia ceny
nieruchomości połozonej przy ul. Przemysłowej w Bartoszycach.
109/2005 26 sierpnia 2005 r. Zmiany zarządzenia Nr 9/2004 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia
12.01.2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Użytkowania
Programów Komputerowych w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
110/2005 26 sierpnia 2005 r. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 1 półrocze 2005 r.
111/2005 31 sierpnia 2005 r. Zmiany w budżecie.
112/2005 31 sierpnia 2005 r. Upowaznienia Dyrektora MOPS w Bartoszycach do prowadzenia
postępowań i wydawania decyzji w sprawach zaliczek alimentacyjnych
oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
113/2005 02 września 2005 r. Powołania składów osobowych komisji wyborczych do
przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
114/2005 02 września 2005 r. Ustalenia szkoły właściwej do korzystania z funduszu świadczeń
socjalnych przez nauczycieli będących emerytami lub
rencistami Szkoły Podsawowej nr 2 w Bartoszycach.
115/2005 02 września 2005 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
116/2005 02 września 2005 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości.
117/2005 07 września 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
118/2005 07 września 2005 r. Wprowadzenia zasad  naboru kandydatów na wolne stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Miasta Bartoszyce. (zobacz kominukaty).
119/2005 08 września 2005 r. Ustalenia wykazu kont księgi głównej.
120/2005 09 września 2005 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu oraz ustalenia cen nieruchomości
położonych przy ul. Wrzosowej w Bartoszycach (oś. Międzytorze).
121/2005 15 września 2005 r. Powołania członków obwodowych komisji wyborczych do
przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
122/2005 19 września 2005 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej położonej w Bartoszycach.
123/2005 21 września 2005 r. Ogłoszenia przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
regulaminu przetargu na zbycie lokalu przy ul.Kętrzyńskiej 26/3a w Bartoszycach.
124/2005 21 września 2005 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
125/2005 23 września 2005 r. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
na rzecz użytkownika wieczystego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani"
w Bartoszycach, ustalenia ceny sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty.
126/2005 29 września 2005 r. Zmiany w budżecie.
127/2005 29 września 2005 r. Opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
128/2005 07 października 2005 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
129/2005 13 października 2005 r. Ogłoszenia przetargu, powołania komisji przetargowej
oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na zbycie prawa
własności działki przy ul.Przemysłowej w Bartoszycach.
130/2005 17 października 2005 r. Przekazania w zarządzanie Spółce z o.o. "LOKUM" budynku mieszkalnego
wielorodzinnego oraz budynku gospodarczego przy ul.Słowackiego 1C
w Bartoszycach stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
131/2005 17 października 2005 r. Powołania komisji do odbioru robót budowlanych.
132/2005 19 października 2005 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych
położonych przy ul.Ofiar Oświęcimia w Bartoszycach.
133/2005 19 października 2005 r. Zmiany w budżecie.
134/2005 25 października 2005 r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji
przetargowej, ustalenia cen do przetargu oraz zatwierdzenia regulaminu
przetargu na zbycie działek przy ul.Wrzosowej w Bartoszycach.
135/2005 27 października 2005 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
135A/2005 27 października 2005 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
136/2005 03 listopada 2005 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej
położonej przy Pl.Konstytucji 3 Maja 8/4 w Bartoszycach.
137/2005 03 listopada 2005 r. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
na rzecz użytkownika wieczystego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani"
w Bartoszycach, ustalenia ceny sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty.
138/2005 07 listopada 2005 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
139/2005 10 listopada 2005 r. Powołania nowego członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Bartoszycach.
139A/2005 10 listopada 2005 r. Powołania komisji do spraw przejęcia dokumentacji w zakresie informacji niejawnych.
140/2005 14 listopada 2005 r. Projektu budżetu na 2006r.
141/2005 14 listopada 2005 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
142/2005 17 listopada 2005 r. Czynszu za lokale mieszkalne.
143/2005 25 listopada 2005 r. Powołania komisji przetargowej.
144/2005 25 listopada 2005 r. Powołania komisji do odbioru robót budowlanych.
145/2005 25 listopada 2005 r. Rady Sportu w Bartoszycach.
146/2005 29 listopada 2005 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
147/2005 02 grudnia 2005 r. Zasad zapewniania funkcjonowania ublicznych urządzeń
zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.
148/2005 02 grudnia 2005 r. Powołania komisji inwentaryzacyjnej majątku trwałego.
149/2005 05 grudnia 2005 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Orpik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Orpik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-18 10:56:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-23 10:22:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-02 13:37:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4003 raz(y)