Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Finansowy

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-07-22 09:46:34 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Imię i nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw          Kontakt         

 Izabela Żarczyńska
                                       
Kierownik wydziału   Nr pokoju: 19
tel. 89 762 98 39
E-mail
Kondraciuk Sylwia Zastępca kierownika Księgowość, sprawozdawczość budżetowa
Zwrot opłaty skarbowej
Nr pokoju: 20
tel. 89 762 98 33
E-mail
Godlewska Wioletta
 Podinspektor
                                        
Księgowość – w zakresie ewidencji finansowo-księgowej majątku gminy, pozyskanych funduszy zewnętrznych, oraz podatku od towarów i usług Nr pokoju: 20
tel. 89 762 98 33
E-mail
Urbańska Grażyna Podinspektor Księgowość w zakresie wydatków budżetowych Nr pokoju: 20
tel. 89 762 98 37
E-mail
Szczygielska Barbara Podinspektor Wymiar podatków i opłat lokalnych Nr pokoju: 20
tel. 89 762 98 34
E-mail
Piątkowska Anna Podinspektor Płace Nr pokoju: 20
tel. 89 762 98 31
E-mail
Krawczyk Anna Inspektor Podatki i opłaty lokalne Nr pokoju: 4
tel. 89 762 98 34
Jaroszewicz Katarzyna Podinspektor Windykacja podatków i opłat lokalnych( podatek od nieruchomości, środków transportu, osób prawnych i fizycznych, rolny, leśny, posiadania psa) Nr pokoju: 5
tel. 89 762 98 32
Warczyńska Małgorzata Podinspektor Windykacja opłat wynikających z umów cywilno-prawnych dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami (opłaty za wieczyste użytkowanie, dzierżawy terenów i obiektów, spłaty lokali) Nr pokoju: 5
tel. 89 762 98 32
E-mail
Żuk Monika Pomoc administracyjna Windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr pokoju: 20
tel. 89 762 98 37
Szerechan Ewa Referent Księgowość w zakresie dochodów budżetowych Nr pokoju: 20
tel. 89 762 98 37
E-mail
Cembrzyńska Kesja Referent Obsługa kasowa Nr pokoju: 20
tel. 89 762 98 38