Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Techniczno - Komunalny

Szczegóły informacji

Wydział Techniczno - Komunalny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-07-22 11:46:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Nazwisko i imię Stanowisko Zakres prowadzonych spraw Kontakt
Sekita Czesław Kierownik wydziału Nadzór nad eksploatacją sieci energetycznych i oświetleniowych,
komunikacją miejską, eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej.
Nr pokoju: 38
tel. 89 762 98 02
Całka Jolanta Zastępca Kierownika Wydziału Nadzór i tworzenie gminnego systemu gospodarki odpadami. Nr pokoju: 37
tel. 89 762 98 46
Małgorzata Syrzeń Pomoc administracyjna Utrzymanie czystości, zieleń miejska. Nr pokoju: 36
tel. 89 762 98 47
Stupienko Elżbieta Inspektor Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska. Nr pokoju: 36
tel. 89 762 98 47
Abucewicz Iwona Referent Miejska komunikacja zbiorowa, wycinka drzew. Nr pokoju: 36
tel. 89 762 98 47
Dmitruk Agnieszka
Inspektor Gospodarka odpadami komunalnymi,
przyjmowanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
Nr pokoju: 3
tel. 89 762 98 75
Tarasewicz Ireneusz Referent Eksploatacja sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetleniowej Nr pokoju: 3
tel. 89 762 98 75
Joanna Matyjasek Pomoc administracyjna Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi Nr pokoju: 3
tel. 89 762 98 75
Pisarek Bogdan Referent Zarządzanie cmentarzami, ochrona zwierząt,
organizowanie opieki nad bezdomnymi psami.
Nr pokoju: 2
tel. 89 762 98 45