ˆ

Spółki Handlowe

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-07-23 10:13:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

COWIK  Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o.
Siedziba: ul. Limanowskiego 1          
11-200 Bartoszyce

Telefon:   089 762 20 32

www.bip.cowik-bartoszyce.pl

---

LOKUM  Spółka z o.o.
Siedziba: ul. Jagiellończyka 9
11-200 Bartoszyce

Telefon:   089 762 52 36

www.bip.lokum-bartoszyce.pl

---

Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Spółka z o.o.
Siedziba:   ul. Gen. Bema 40
11-200 Bartoszyce

Telefon:     089 764 09 93

www.tbs.bartoszyce.info.pl
 
---

Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o.o.
Siedziba:  ul. Zbożowa 8
11-200 Bartoszyce

tel./fax  089 761 06 50

e-mail: