Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komunikaty

Szczegóły informacji

Porządek obrad LXV sesji Rady Miasta Bartoszyce.

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-24 10:20:17 przez Łukasz Czerwonka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40/ zwołuję LXV Sesję Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LXIV Sesji Rady Miasta.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie sprawozdań za 2022 rok z realizacji zadań jednostek organizacyjnych samorządu Miasta Bartoszyce BDK, MBP, BOSIR, ŚDS, MOPS, ZAO i ZUK.
 6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 w 2022 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bartoszyce na lata 2019-2023 w 2022 roku.
 8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2022-2024 za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany budżetu – projekt 1/LXV
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2023-2036 – projekt  2/LXV
  • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2023” – projekt 3/LXV
  • zmiany uchwały Nr XXX/191/2020 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce – projekt 4/LXV
 10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.
LXV sesja odbędzie się  30 marca 2023 r. o godz. 11.00 w sali 17 C Urzędu Miasta.
 
 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Dubicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-24 10:18:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Czerwonka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-24 10:20:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Czerwonka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-24 10:20:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
239 raz(y)