Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-01-13 20:41:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Imię i nazwisko

Stanowisko

Zakres prowadzonych spraw

Kontakt

Siry Katarzyna

Pełnomocnik Burmistrza

- nadzór i współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie polityki zdrowotnej w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

-
ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach programu profilaktyki alkoholowej i narkomanii, przygotowywanie porozumień na ich realizację, kontrola rozliczeń merytorycznych i finansowych z realizowanych programów

- prowadzenie działań zmierzających do zastosowania obowiązku leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych od alkoholu

Nr pokoju: 19
tel. 89 762 98 58
E-mail