Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień

Szczegóły informacji

Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-01-13 20:41:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Imię i nazwisko Stanowisko Zakres prowadzonych spraw        Kontakt       
Siry Katarzyna Pełnomocnik Burmistrza
- nadzór i współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie
polityki zdrowotnej w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień
- ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie
poszczególnych zadań w ramach programu profilaktyki alkoholowej
i narkomanii, przygotowywanie porozumień na ich realizację,
kontrola rozliczeń merytorycznych i finansowych
z realizowanych programów
- prowadzenie działań zmierzających do zastosowania obowiązku
leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych od alkoholu
Nr pokoju: 27
tel. 89 762 98 58
E-mail