ˆ

Konsultacje społeczne

Szczegóły informacji

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Program współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-10-29 09:25:41 przez Łukasz Czerwonka

Załączniki