Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Oferty pozakonkursowe

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego złożonej przez Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) – tryb pozakonkursowy.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-05-08 13:46:47 przez Kamil Czerniawski

Akapit nr - brak tytułu

Priorytet II Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej, konferencji z zakresu promocji wartości rodzinnych
3) Organizacja konferencji, prelekcji lub odczytu w ramach XVII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem: „Rodzina drogowskazem życia”
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni tj. do dnia 15.05.2015r.

Załączniki