Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Oferty pozakonkursowe

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego złożonej przez Bartoszyckie Stowarzyszenie Brydża Sportowego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) – tryb pozakonkursowy.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-10-12 14:45:56 przez Kamil Czerniawski

Załączniki