ˆ

Rejestr Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-23
Zakres przedmiotowy
wniosek SM o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat robinia akacjowa ul. Poniatowskiego 17
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-23
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat świerk szt 2 ul. Poniatowskiego 20
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-23
Zakres przedmiotowy
wniosek SM o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat robinia akacjowa ul. Paderewskiego
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-16
Zakres przedmiotowy
Na wniosek złożony przez Województwo Warmińsko - Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10 - 602 Olsztyn zmieniono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.2.2016 wydaną przez Burmistrza Miasta Bartoszyce dnia 30 stycznia 2017 r. na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”, zmienioną decyzją nr 1/2020 znak: TK.6220.1.2020 z dnia 25.08.2020 r. w zakresie zapisu pkt III, podpunktu 3 tj. „Straty zieleni uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń w liczbie 160 szt. drzew, kolejna zmiana decyzji z dnia 16 lipca 2021 r. znak: TK.6220.4.2021 dotyczy zapisu zwiększenia liczby drzew do wycinki o 11 sztuk zlokalizowanych na działce nr 30/1, obręb Bartoszyce.
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-13
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie1 szt. drzewa gat. lipa
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-06-30
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usuniecie drzew w ciągu drogi krajowej nr 51 w il. szt. 2 ( klon pospolity, lipa drobnolistna)
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-06-24
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 1/2021 - umorzenie opłaty
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-23
Zakres przedmiotowy
wniosek w spr. usunięcia 6 szt. drzew droga Krajowa 51 gmina miejska Bartoszyce
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-06-02
Zakres przedmiotowy
postanowienie - zaopiniować pozytywnie ww. wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego STAL-GAZ S. J. Jan i Zbigniew Makarewicz ul. Kętrzyńska 47 11-200 Bartoszyce, w zakresie obejmującym następujące wymienione w tabeli nr 1 rodzaje odpadów, z miejscem i sposobem magazynowania na terenie działek o nr ewidencyjnym: 103/18 położonej przy ul. Kętrzyńskiej 47 oraz 104/39 położonej przy ul. Przemysłowej 10 E, obręb geodezyjny 8 miasta Bartoszyce.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-01
Zakres przedmiotowy
wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata

Nawigacja między stronami listy informacji