ˆ

Rejestr Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-04-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gat. lipa drobnolistna , klon pospolity
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-20
Zakres przedmiotowy
Dnia 20.04.2021 r. na wniosek „BARTKO” Sp. z o. o., ul. Gen. Bema 32, 11-200 Bartoszyce została wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 3/2021 znak: TK.6220.3.2021, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Utworzenie punktu zbierania odpadów”.
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-31
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na wytwarzanie odpadów firma STALMOT & WOLMET z siedzibą w Nidzicy powstających w wyniku funkcjonowania Zakładu w Bartoszycach.
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-18
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa gat dąb
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-16
Zakres przedmiotowy
Umorzyć w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji radiokomunikacyjnej P4 BAR0004A obręb Bartoszyce, g. m. Bartoszyce” zlokalizowanego na działce nr 49 obręb 1 w Bartoszycach.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-04
Zakres przedmiotowy
brak zgody na usunięcie 4 szt. drzew
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-17
Zakres przedmiotowy
odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. lipa drobnolistna pl. Dworcowy
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-16
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat świerk pospolity
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-15
Zakres przedmiotowy
postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie punktu zbierania odpadów” na działce nr 26/13 obręb 1 m. Bartoszyce.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-11
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów ul. Paderewskiego 22

Nawigacja między stronami listy informacji