ˆ

Rejestr Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-08-16
Zakres przedmiotowy
Wydanie na usuniecie drzewa gat. brzoza brodawkowata przy ul. Bema
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa ciepłowni przy ulicy Bema w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (spalanie biomasy)”
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej T - Mobile Polska S. A. 34804 Bartoszyce”
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-10
Zakres przedmiotowy
Zmiana decyzji z dn. 15.01.2016 r. znak: R.6233.2.2016 udzielającej zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działek nr ew. 147/16, 147/62, 167/46 m. Bartoszyce
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa - INBAP
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-25
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usuniecie 1 szt drzewa gat. świerk srebrzysty na ul. Broniewskiego
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-23
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usuniecie 3 szt. drzew zlokalizowanych przy ul Boh., Warszawy 23
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-23
Zakres przedmiotowy
odmowa wydania zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa gat wierzba zlokalizowanego przy ul. Boh. Warszawy 25
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-23
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usuniecie 1 szt drzewa gat lipa drobnolsztna zlokalizowanego ul. Warszawska 16
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-23
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usuniecie 4 szt. drzew gat świerk srebrny

Nawigacja między stronami listy informacji