ˆ

Rejestr Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1171
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2006-12-07
Zakres przedmiotowy
Wyrażenie zgody na wycięcie drzewa z gatunku głóg 1 szt na terenie m. Bartoszyce
Lp: 1172
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2006-12-01
Zakres przedmiotowy
Wyrażenie zgody na wycięcie drzewa-klonu szt.1 w miejscowości Bartoszyce
Lp: 1173
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2006-11-30
Zakres przedmiotowy
Wyrażenie zgody na wycięcie drzewa z gatunku klon 1 szt w miejscowości Bartoszyce
Lp: 1174
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2006-11-30
Zakres przedmiotowy
Wyrażenie zgody na wycięcie drzewa z gatunku świerk 1 szt
Lp: 1175
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2006-11-30
Zakres przedmiotowy
Zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. kod odpadu: 130508
Lp: 1176
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2006-11-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek na wycięcie drzewa z gatunku modrzew - 1 szt w miejscowości Bartoszyce
Lp: 1177
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2006-11-27
Zakres przedmiotowy
Zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi w wyniku usług świadczonych przez w/w firmę. Kod odpadu 130508-mieszanina odpadów z piaskowników i z odwodnienia olejów w separatorach.
Lp: 1178
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2006-11-21
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na wycięcie drzew z gatunku: klon - 1 szt, lipa - 1 szt w miejscowości Bartoszyce
Lp: 1179
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2006-11-07
Zakres przedmiotowy
Wyrażenie zgody na wycięcie drzewa z gatunku modrzew 1 szt
Lp: 1180
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2006-10-24
Zakres przedmiotowy
Wyrażenie zgody na wycięcie drzewa z gatunku klon 1 szt w miejscowości Bartoszyce

Nawigacja między stronami listy informacji