ˆ

Rejestr Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-15
Zakres przedmiotowy
postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie punktu zbierania odpadów” na działce nr 26/13 obręb 1 m. Bartoszyce.
Lp: 12
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-11
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów ul. Paderewskiego 22
Lp: 13
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-10
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych
Lp: 14
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-01
Zakres przedmiotowy
posanowienie o podj. zaw. post.
Lp: 15
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt.drzew gat. świerk pospolity
Lp: 16
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-01-28
Zakres przedmiotowy
umorzenie postępowania
Lp: 17
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-01-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja Nr 3/2021- UMORZENIE
Lp: 18
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-01-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 5/2021-WYGASZENIE
Lp: 19
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-28
Zakres przedmiotowy
zmiana Decyzji Nr 2/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie przebiegi drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce” znak sprawy: OŚ.6220.2.2016 z dnia 30.01.2017 r., wydanej przez Burmistrza Miasta Bartoszyce, zmienionej decyzją Nr1/2020 znak: TK.6220.1.2020 z dn. 25.08.2020r.
Lp: 20
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-25
Zakres przedmiotowy
wniosek o wygaszenie decyzji NR 20/2020 znak:TK. 6131.1.2020.2020 z dn. 14.07.2020

Nawigacja między stronami listy informacji