ˆ

Rejestr Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 21
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-01-20
Zakres przedmiotowy
zezwala mToilet sp.z o. o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, NIP 536-193-84-86, REGON 382123092 zwanej dalej „Przedsiębiorcą” na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Lp: 22
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-01-08
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usuniecie 15 szt drzew
Lp: 23
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-01-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja na usunięcie 3 szt drzew oczyszczalnia scieków
Lp: 24
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-05
Zakres przedmiotowy
wniosek - wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Lp: 25
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-12-29
Zakres przedmiotowy
wniosek o usunięcie drzew
Lp: 26
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 34/2020 dot. zm. decyzji nr 25/2019 z dn. 10.04.2020
Lp: 27
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-21
Zakres przedmiotowy
decyzja nr 14/2020
Lp: 28
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-12-18
Zakres przedmiotowy
wniosek o zm. decyzji nr25/2019 znak: TK.6131.1.25.2019 z dn. 10.04.2020
Lp: 29
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-12-15
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia 7 szt. drzew
Lp: 30
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-12-04
Zakres przedmiotowy
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIECIE DRZEW SZT 15

Nawigacja między stronami listy informacji