ˆ

Rejestr Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 41
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-10-02
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 3 szt. drzew gat.świerk posp., klon pospolity
Lp: 42
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-01
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usuniecie 2 szt drzew gat klon pospolity ul Okrzei 7
Lp: 43
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-01
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usuniecie 1 szt. drzewa gat modrzew europejski ul Okrzei 6
Lp: 44
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-01
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usuniecie 1 szt. drzewa gat.głóg ul. Paderewskiego 47
Lp: 45
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-09-16
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon
Lp: 46
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-09-16
Zakres przedmiotowy
wniosek w spr. usunięcia drzewa gat modrzew 3-108/7 Okrzei 6
Lp: 47
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-09-16
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat głóg z działki 40/33/ obręb 3
Lp: 48
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-09-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja nr 3/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. montażu w istniejącej hali produkcyjnej kabiny malarskiej na działce nr ew.75/29 obr.0008 przy ul. Konopnickiej 2F w Bartoszycach
Lp: 49
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-08-25
Zakres przedmiotowy
zmieniono decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.2.2016 wydaną przez Burmistrza Miasta Bartoszyce dnia 30 stycznia 2017 r. na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce” ” w zakresie punktu III, podpunktu 3 – „straty w zieleni uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń w liczbie nie mniejszej niż liczba wyciętych drzew…; na zapis „straty w zieleni uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń w liczbie 160 drzew…”, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Lp: 50
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-08-03
Zakres przedmiotowy
wniosek w spr wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt.drzewa gat jesion wyniosły

Nawigacja między stronami listy informacji