ˆ

Rejestr Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 51
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2020-07-20
Zakres przedmiotowy
Woda pobrana w wodociągu Bartoszyce w pkt. monitoringowych odpowiada w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych. organoleptycznych i mikrobiologicznych wymaganiom sanitarnym określonym w rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w spr. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ. U. z 2017r. poz. 2294)
Lp: 52
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-07-14
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usuniecie 4 szt drzew droga 512 ul Poniatowskiego
Lp: 53
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-07-10
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. klon jawor
Lp: 54
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-06-18
Zakres przedmiotowy
DECYZJA Nr 1/2020 umorzenie opłaty za usunięcie drzew
Lp: 55
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-06-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja - Umorzenie
Lp: 56
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-06-17
Zakres przedmiotowy
postanowienie- zaopiniowanie wniosku "Bartko" sp. z o.o w Bartoszycach w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów
Lp: 57
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-05-29
Zakres przedmiotowy
zm. decyzji
Lp: 58
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-05-29
Zakres przedmiotowy
wniosek o wygaszenie decyzji Nr 23/2018 znak: OŚ.6131.1.23.2018 z dnia 14.12.2018 Oczyszczalnia ścieków zm. Decyzja nr 3/2019 zm.z dn. 22.02.2019 r.
Lp: 59
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-05-29
Zakres przedmiotowy
wygaszenie decyzji Nr 23/2018 znak: OŚ.6131.1.23.2018 z dnia 14.12.2018 Oczyszczalnia ścieków Decyzja nr 3/2019 zm. z dn. 22.02.2019
Lp: 60
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-05-28
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. klon jawor

Nawigacja między stronami listy informacji