ˆ

Rejestr Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 61
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-05-28
Zakres przedmiotowy
wniosek na usuniecie 4 szt drzew droga 512, ul. Poniatowskiego
Lp: 62
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-05-26
Zakres przedmiotowy
wniosek o zm. decyzji nr 12/2019 z dn. 28.10.2019 znak: TK.6131.1.12.2019
Lp: 63
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-05-04
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Montażu w istniejącej hali produkcyjnej kabiny malarskiej o wymiarach 8,20 m (długość) x 5,60 m (szerokość) x 9,26 (wysokość) z filtracją suchą na działce o nr ew. 75/29 w obrębie 0008 przy ul. Konopnickiej 2F w Bartoszycach”,
Lp: 64
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-04-10
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usuniecie drzew 67 szt.
Lp: 65
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-03-24
Zakres przedmiotowy
postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu
Lp: 66
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-03-19
Zakres przedmiotowy
Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Termomodernizacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach”
Lp: 67
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-06
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunie.cie 150 mb krzewów
Lp: 68
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-05
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Termomodernizacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach”
Lp: 69
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-26
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gat jarząb pospolity Poniatowskiego
Lp: 70
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-26
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usuniecie 1 szt. Jarząb pospolity Poniatowskeigo 16

Nawigacja między stronami listy informacji