ˆ

Rejestr Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 71
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-26
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na u7suniecie 2 szt. drzew gat. jarząb pospolity ul. Poniatoweskiego 17
Lp: 72
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-26
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usuniecie 2 szt drzew gat. jarząb pospolity i topola włoska nie zezwolono na usunie.cie 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity ul. Poniatowskiego 18
Lp: 73
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-26
Zakres przedmiotowy
nie zezwolono na usunięcie 1 szt. drzewa gat. klon pospolity
Lp: 74
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-26
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzewa gat. jesion wyniosły
Lp: 75
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-26
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat. wierzba płacząca, 1 szt. gat. klon zwyczajny
Lp: 76
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-21
Zakres przedmiotowy
zezwolono na usuniecie:15 szt. *nie zezwolono na usuniecie 1 szt. gat. lipa drobnolistna, *wywrot 1 szt. świerk pospolity
Lp: 77
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-21
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usuniecie 4 szt. drzew gat. jarząb pospolity, robinia akacjowa
Lp: 78
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-20
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzew gat. Jesion wyniosły, topola osika
Lp: 79
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-18
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat. robinia akacjowa
Lp: 80
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-18
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usuniecie 4 szt. dzrew ( 3 szt. jesion wyniosły, 1 szt. jarząb pospolity)- teren ul. Traugutta 20

Nawigacja między stronami listy informacji