ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 96825
Władze miasta 27602
Burmistrz 2
Prezentacja 21160
Kompetencje 9629
Współdziałanie Burmistrza 2884
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 20628
Kompetencje 4986
Sekretarz 5
Prezentacja 19071
Kompetencje 4379
Skarbnik 3784
Prezentacja 12243
Kompetencje 7567
Zarządzenia Burmistrza 17292
2002 5785
2003 7036
2004 5365
2005 6100
2006 5346
2007 5517
2008 15143
2009 9594
2010 28363
2011 8963
2012 9516
2013 11914
2014 13091
2015 23014
2016 9880
2017 7630
2018 5595
2019 7483
2020 4912
2021 1375
Regulamin organizacyjny 20073
Schemat organizacyjny 18622
Zasady udzielania zamówień publicznych do 130 tys. zł 5515
Wydziały 60119
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 50327
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 9844
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 32903
Biuro Rady Miasta 17377
Wydział Finansowy 32624
Wydział Inwestycyjny 5174
Wydział Techniczno - Komunalny 42308
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 24033
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie 32107
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 3209
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 14435
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 19391
Straż Miejska 37863
Monitoring wizyjny 1870
Audytor wewnętrzny 11554
Samodzielne stanowisko ds. Eksploatacyjno –Technicznych 1451
Samodzielne stanowisko ds. Zieleni Miejskiej 131
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7333
Wzory dokumentów elektronicznych​ 10738
Rejestry, ewidencje 13170
Audyt wewnętrzny 28110
Kodeks etyczny 5115
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 10535
Jednostki organizacyjne 39856
Bartoszycki Dom Kultury 12324
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 14302
Miejska Biblioteka Publiczna 13717
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 50696
Zakład Usług Komunalnych 19433
Zespół Administracyjny Oświaty 40389
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 14503
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 9742
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 9828
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 8747
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 9559
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 11396
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 12064
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 10080
Rada Miasta 2
Skład osobowy 47108
Komisje 17936
Kluby Radnych 11114
Dyżury Radnych 8922
Imienne wykazy głosowań radnych 10104
Retransmisje obrad Rady Miasta 41147
Interpelacje i zapytania 29677
Akty prawne 1362530
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 6347
Akty prawa miejscowego 13528
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 25556
Budżet 117355
Podatki i opłaty lokalne 87367
Majątek samorządu 5747
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 4425
Spółki Handlowe 18963
Sprawozdania 4893
Procedury załatwiania spraw 251935
Wnioski 4263
Zamówienia publiczne 615098
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 58801
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 16196
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 9976
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 20951
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 13351
Oświadczenia majątkowe 42529
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 2781
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 6390
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 21787
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 18250
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 27490
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 17301
Nieruchomości 43751
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 28094
Zbycie w trybie przetargu 207612
Zbycie w trybie bezprzetargowym 384483
Ogłoszenia o przetargach 273814
Kontrole 23500
Wybory 13225
Parlamentarne 2011 17013
Parlamentarne 2015 5206
Parlamentarne 2019 3061
Parlament Europejski 2014 4919
Parlament Europejski 2019 5162
Prezydenckie 2015 7888
Samorządowe 2014 34097
Samorządowe 2018 7229
Prezydenckie 2020 5382
Petycje 55418
Zagospodarowanie przestrzenne 60915
Dane przestrzenne dla aktów planistycznych 179
MPZP 58
Przystąpienie 256
Uchwalenie 46
SUIKZP 50
Przystąpienie 47
Uchwalenie 49
Rejestr Instytucji Kultury 9688
Organizacje pozarządowe 13071
Konsultacje społeczne 33331
Otwarte konkursy ofert 179469
Oferty pozakonkursowe 19632
Program Współpracy 22218
Ochrona środowiska 26894
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 21866
Informacje dotyczące azbestu 38734
Plany, programy, raporty 49180
Gospodarka odpadami 29668
Oceny oddziaływania na środowisko 41231
Rejestr Informacji o Środowisku 838185
Gminna Ewidencja Zabytków 13902
RODO 3890
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 3248
Taryfa 1696
Informacje o jakości wody 1755
Zaopatrzenie w ciepło 3133
Działalność lobbingowa 5084
Powszechny Spis Rolny 2020 1456

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 8248
Statystyka 6924
Rejestr zmian 2040787
Instrukcja korzystania z BIP 8377
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 23968
Redakcja Biuletynu 9426

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 2925
Komunikaty 810136
Zamówienia publiczne 835494
Plan zamówień publicznych 21636
Zapytania cenowe 257557
Informacje o naborze 962916
NSP 2021 1593
Deklaracja dostępność 2665
Koordynatorzy do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1631
« powrót do poprzedniej strony