ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 93374
Władze miasta 26641
Burmistrz 2
Prezentacja 20423
Kompetencje 9023
Współdziałanie Burmistrza 2820
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 20162
Kompetencje 4696
Sekretarz 5
Prezentacja 18427
Kompetencje 4132
Skarbnik 3784
Prezentacja 11861
Kompetencje 7052
Zarządzenia Burmistrza 16137
2002 5400
2003 6592
2004 5143
2005 5743
2006 5020
2007 5237
2008 14276
2009 9048
2010 26646
2011 8447
2012 8921
2013 11323
2014 12315
2015 21188
2016 9228
2017 6811
2018 4957
2019 6611
2020 3775
2021 665
Regulamin organizacyjny 19343
Schemat organizacyjny 17594
Zasady udzielania zamówień publicznych do 130 tys. zł 5077
Wydziały 57377
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 47360
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 9387
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 31220
Biuro Rady Miasta 16480
Wydział Finansowy 30993
Wydział Inwestycyjny 4623
Wydział Techniczno - Komunalny 40039
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 22381
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie 30442
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 2819
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 13833
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 18535
Straż Miejska 36121
Monitoring wizyjny 1608
Audytor wewnętrzny 10984
Samodzielne stanowisko ds. Eksploatacyjno –Technicznych 1092
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6594
Wzory dokumentów elektronicznych​ 9646
Rejestry, ewidencje 12486
Audyt wewnętrzny 26078
Kodeks etyczny 4784
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 9346
Jednostki organizacyjne 38680
Bartoszycki Dom Kultury 11763
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 13629
Miejska Biblioteka Publiczna 13034
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 48405
Zakład Usług Komunalnych 18550
Zespół Administracyjny Oświaty 38336
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 13821
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 9212
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 9477
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 8341
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 9155
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 10865
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 11452
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 9599
Rada Miasta 2
Skład osobowy 45415
Komisje 16592
Kluby Radnych 10403
Dyżury Radnych 7974
Imienne wykazy głosowań radnych 8557
Retransmisje obrad Rady Miasta 35329
Interpelacje i zapytania 24872
Akty prawne 1256883
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 5979
Akty prawa miejscowego 13076
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 24911
Budżet 108978
Podatki i opłaty lokalne 83230
Majątek samorządu 5450
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 3855
Spółki Handlowe 18307
Sprawozdania 4614
Procedury załatwiania spraw 248370
Wnioski 3569
Zamówienia publiczne 572753
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 56412
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 14075
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 9119
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 19979
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 12486
Oświadczenia majątkowe 41139
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 1107
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 5505
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 20919
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 17176
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 26117
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 16924
Nieruchomości 42888
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 27624
Zbycie w trybie przetargu 197704
Zbycie w trybie bezprzetargowym 344186
Ogłoszenia o przetargach 258908
Kontrole 22499
Wybory 12651
Parlamentarne 2011 14503
Parlamentarne 2015 4859
Parlamentarne 2019 2657
Parlament Europejski 2014 4512
Parlament Europejski 2019 4627
Prezydenckie 2015 7334
Samorządowe 2014 31043
Samorządowe 2018 6318
Prezydenckie 2020 4538
Petycje 47791
Zagospodarowanie przestrzenne 58917
Rejestr Instytucji Kultury 9257
Organizacje pozarządowe 12628
Konsultacje społeczne 29189
Otwarte konkursy ofert 163262
Oferty pozakonkursowe 18182
Program Współpracy 20399
Ochrona środowiska 25808
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 20605
Informacje dotyczące azbestu 36131
Plany, programy, raporty 44419
Gospodarka odpadami 27697
Oceny oddziaływania na środowisko 35959
Rejestr Informacji o Środowisku 754225
Gminna Ewidencja Zabytków 12912
RODO 3510
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2834
Taryfa 1436
Informacje o jakości wody 1548
Zaopatrzenie w ciepło 2697
Działalność lobbingowa 4823
Powszechny Spis Rolny 2020 813

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 7976
Statystyka 6626
Rejestr zmian 1824263
Instrukcja korzystania z BIP 7897
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 23117
Redakcja Biuletynu 9129

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 2593
Komunikaty 750998
Zamówienia publiczne 789448
Plan zamówień publicznych 20549
Zapytania cenowe 244036
Informacje o naborze 913322
NSP 2021 763
Deklaracja dostępność 1970
Koordynatorzy do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1311
« powrót do poprzedniej strony