ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 102766
Władze miasta 29051
Burmistrz 2
Prezentacja 22288
Kompetencje 10372
Współdziałanie Burmistrza 2988
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 21667
Kompetencje 5343
Sekretarz 5
Prezentacja 20129
Kompetencje 4707
Skarbnik 3784
Prezentacja 12833
Kompetencje 8866
Zarządzenia Burmistrza 18485
2002 6254
2003 7628
2004 5811
2005 6650
2006 5807
2007 5987
2008 16406
2009 10303
2010 30379
2011 9690
2012 10215
2013 12833
2014 14114
2015 25470
2016 10789
2017 8782
2018 6542
2019 8709
2020 6192
2021 2546
Regulamin organizacyjny 21103
Schemat organizacyjny 20418
Zasady udzielania zamówień publicznych do 130 tys. zł 5995
Wydziały 64730
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 54127
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 10596
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 35065
Biuro Rady Miasta 18544
Wydział Finansowy 35282
Wydział Inwestycyjny 6211
Wydział Techniczno - Komunalny 46533
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 26423
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie 34973
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 3997
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 15355
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 20835
Straż Miejska 40582
Monitoring wizyjny 2305
Audytor wewnętrzny 12492
Samodzielne stanowisko ds. Eksploatacyjno –Technicznych 2148
Samodzielne stanowisko ds. Zieleni Miejskiej 604
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8381
Wzory dokumentów elektronicznych​ 12996
Rejestry, ewidencje 14040
Audyt wewnętrzny 31610
Kodeks etyczny 5481
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 11927
Jednostki organizacyjne 42099
Bartoszycki Dom Kultury 13140
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 15312
Miejska Biblioteka Publiczna 14769
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 53761
Zakład Usług Komunalnych 20989
Zespół Administracyjny Oświaty 43945
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 15739
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 10627
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 10471
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 9369
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 10246
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 12295
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 12971
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 10948
Rada Miasta 2
Skład osobowy 50129
Komisje 19864
Kluby Radnych 11965
Dyżury Radnych 10399
Imienne wykazy głosowań radnych 12043
Transmisja obrad Rady Miasta 6247
Retransmisje obrad Rady Miasta 52481
Interpelacje i zapytania 36683
Akty prawne 1483813
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 6787
Akty prawa miejscowego 14344
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 26820
Budżet 128779
Podatki i opłaty lokalne 93251
Majątek samorządu 6182
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 5534
Spółki Handlowe 20247
Sprawozdania 5254
Procedury załatwiania spraw 256657
Wnioski 5663
Zamówienia publiczne 671434
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 62339
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 20130
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 11385
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 22260
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 14848
Oświadczenia majątkowe 44863
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 6962
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 7727
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 23213
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 19858
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 30158
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 17978
Nieruchomości 45673
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 29219
Zbycie w trybie przetargu 222377
Zbycie w trybie bezprzetargowym 438073
Ogłoszenia o przetargach 301811
Kontrole 24990
Wybory 14120
Parlamentarne 2011 22705
Parlamentarne 2015 5637
Parlamentarne 2019 3547
Parlament Europejski 2014 5590
Parlament Europejski 2019 6075
Prezydenckie 2015 8422
Samorządowe 2014 38851
Samorządowe 2018 8442
Prezydenckie 2020 6568
Petycje 69040
Zagospodarowanie przestrzenne 64280
Bieżące informacje 51
Dane przestrzenne dla aktów planistycznych 337
MPZP 157
Przystąpienie 652
Uchwalenie 136
SUIKZP 151
Przystąpienie 137
Uchwalenie 131
Rejestr Instytucji Kultury 10423
Organizacje pozarządowe 13850
Konsultacje społeczne 40233
Otwarte konkursy ofert 209261
Oferty pozakonkursowe 22005
Program Współpracy 24669
Ochrona środowiska 29015
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 23447
Informacje dotyczące azbestu 43936
Plany, programy, raporty 59013
Gospodarka odpadami 32680
Oceny oddziaływania na środowisko 50238
Rejestr Informacji o Środowisku 965071
Gminna Ewidencja Zabytków 15371
RODO 4706
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 4094
Taryfa 2153
Informacje o jakości wody 2063
Zaopatrzenie w ciepło 3918
Działalność lobbingowa 5492
Powszechny Spis Rolny 2020 2353

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 8965
Statystyka 7195
Rejestr zmian 2267789
Instrukcja korzystania z BIP 9205
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 25344
Redakcja Biuletynu 9943

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 3580
Komunikaty 897235
Zamówienia publiczne 898187
Plan zamówień publicznych 23775
Zapytania cenowe 275442
Informacje o naborze 1034043
NSP 2021 2592
Deklaracja dostępność 3876
Koordynatorzy do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2258
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (U) 2019/1937 z 23 października 2019 r., w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 28
« powrót do poprzedniej strony