ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 99136
Władze miasta 28117
Burmistrz 2
Prezentacja 21516
Kompetencje 9862
Współdziałanie Burmistrza 2924
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 20945
Kompetencje 5092
Sekretarz 5
Prezentacja 19416
Kompetencje 4479
Skarbnik 3784
Prezentacja 12427
Kompetencje 7652
Zarządzenia Burmistrza 17657
2002 5946
2003 7186
2004 5477
2005 6260
2006 5469
2007 5661
2008 15486
2009 9836
2010 29070
2011 9182
2012 9709
2013 12244
2014 13397
2015 23832
2016 10205
2017 8036
2018 5852
2019 7850
2020 5237
2021 1673
Regulamin organizacyjny 20460
Schemat organizacyjny 19224
Zasady udzielania zamówień publicznych do 130 tys. zł 5694
Wydziały 61878
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 51472
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 10158
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 33603
Biuro Rady Miasta 17818
Wydział Finansowy 33439
Wydział Inwestycyjny 5562
Wydział Techniczno - Komunalny 43623
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 25031
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie 33231
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 3494
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 14792
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 19854
Straż Miejska 38942
Monitoring wizyjny 2002
Audytor wewnętrzny 11936
Samodzielne stanowisko ds. Eksploatacyjno –Technicznych 1729
Samodzielne stanowisko ds. Zieleni Miejskiej 331
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7666
Wzory dokumentów elektronicznych​ 11120
Rejestry, ewidencje 13456
Audyt wewnętrzny 28912
Kodeks etyczny 5248
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 10883
Jednostki organizacyjne 40805
Bartoszycki Dom Kultury 12641
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 14705
Miejska Biblioteka Publiczna 14099
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 51783
Zakład Usług Komunalnych 20086
Zespół Administracyjny Oświaty 41766
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 15012
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 10068
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 10105
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 8953
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 9847
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 11755
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 12448
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 10442
Rada Miasta 2
Skład osobowy 48188
Komisje 18758
Kluby Radnych 11408
Dyżury Radnych 9406
Imienne wykazy głosowań radnych 10792
Retransmisje obrad Rady Miasta 44436
Interpelacje i zapytania 31807
Akty prawne 1406060
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 6510
Akty prawa miejscowego 13782
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 25985
Budżet 122149
Podatki i opłaty lokalne 89457
Majątek samorządu 5907
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 4810
Spółki Handlowe 19496
Sprawozdania 5043
Procedury załatwiania spraw 252800
Wnioski 4829
Zamówienia publiczne 636115
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 60054
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 16789
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 10399
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 21353
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 13796
Oświadczenia majątkowe 43435
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 3748
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 6840
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 22273
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 18806
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 28399
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 17575
Nieruchomości 44493
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 28461
Zbycie w trybie przetargu 212004
Zbycie w trybie bezprzetargowym 401201
Ogłoszenia o przetargach 282085
Kontrole 24123
Wybory 13663
Parlamentarne 2011 17855
Parlamentarne 2015 5369
Parlamentarne 2019 3214
Parlament Europejski 2014 5123
Parlament Europejski 2019 5509
Prezydenckie 2015 8103
Samorządowe 2014 35198
Samorządowe 2018 7611
Prezydenckie 2020 5732
Petycje 58557
Zagospodarowanie przestrzenne 62084
Dane przestrzenne dla aktów planistycznych 229
MPZP 82
Przystąpienie 329
Uchwalenie 81
SUIKZP 85
Przystąpienie 78
Uchwalenie 73
Rejestr Instytucji Kultury 10015
Organizacje pozarządowe 13407
Konsultacje społeczne 34680
Otwarte konkursy ofert 186602
Oferty pozakonkursowe 20153
Program Współpracy 23009
Ochrona środowiska 27328
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 22377
Informacje dotyczące azbestu 39652
Plany, programy, raporty 50703
Gospodarka odpadami 30416
Oceny oddziaływania na środowisko 42887
Rejestr Informacji o Środowisku 876355
Gminna Ewidencja Zabytków 14565
RODO 4219
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 3590
Taryfa 1846
Informacje o jakości wody 1884
Zaopatrzenie w ciepło 3514
Działalność lobbingowa 5245
Powszechny Spis Rolny 2020 1811

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 8530
Statystyka 7039
Rejestr zmian 2144176
Instrukcja korzystania z BIP 8676
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 24519
Redakcja Biuletynu 9633

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 3182
Komunikaty 833608
Zamówienia publiczne 858463
Plan zamówień publicznych 22423
Zapytania cenowe 263311
Informacje o naborze 990382
NSP 2021 2123
Deklaracja dostępność 3131
Koordynatorzy do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1861
« powrót do poprzedniej strony