ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 863
Informacje ogólne 136158
Władze miasta 39920
Burmistrz 2
Kompetencje 14334
Współdziałanie Burmistrza 3599
Zastępca Burmistrza 2
Kompetencje 7139
Sekretarz 5
Prezentacja 25081
Kompetencje 6176
Skarbnik 3784
Prezentacja 15739
Kompetencje 16122
Zarządzenia Burmistrza 25459
2002 8682
2003 10220
2004 7632
2005 9085
2006 7724
2007 7903
2008 22219
2009 13886
2010 42590
2011 12938
2012 13720
2013 16956
2014 19447
2015 37730
2016 14972
2017 14293
2018 11007
2019 14461
2020 12256
2021 7389
2022 6681
2023 3812
2024 743
Regulamin organizacyjny 27312
Schemat organizacyjny 29190
Wydziały 93271
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 77383
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 14889
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 48178
Biuro Rady Miasta 24781
Wydział Finansowy 49357
Wydział Inwestycyjny 12504
Wydział Techniczno - Komunalny 65720
Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju 41818
Wydział Kultury i Sportu 2795
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie 47507
Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych 8754
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 20900
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 28002
Straż Miejska 55312
Monitoring wizyjny 4427
Audytor wewnętrzny 17667
Samodzielne stanowisko ds. Zieleni Miejskiej 2926
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14837
Wzory dokumentów elektronicznych​ 24270
Rejestry, ewidencje 18382
Audyt wewnętrzny 53611
Kodeks etyczny 7168
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 21303
Jednostki organizacyjne 54569
Bartoszycki Dom Kultury 18081
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 21105
Miejska Biblioteka Publiczna 19854
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 73197
Zakład Usług Komunalnych 28138
Zespół Administracyjny Oświaty 62796
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 23597
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 16037
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 14669
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 12663
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 13460
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 18121
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 18737
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 17747
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszyach 1675
Rada Miasta 2
Skład osobowy 71991
Komisje 29429
Kluby Radnych 16765
Dyżury Radnych 17520
Projekty Uchwał i inne materiały na sesje 470
Imienne wykazy głosowań radnych 26829
Retransmisje obrad Rady Miasta 136706
Kadencja nr 9 316
Kadencja nr 8 2360
Interpelacje i zapytania 85797
Akty prawne 2349866
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 9130
Akty prawa miejscowego 18648
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze 299
Finanse, podatki, majątek 36633
Budżet 198450
Podatki i opłaty lokalne 129133
Majątek samorządu 8240
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 16946
Spółki Handlowe 27777
Sprawozdania 7170
Procedury załatwiania spraw 280645
Wnioski 14144
Strategie, plany, raporty, opracowania 83599
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 43294
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 17885
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 28598
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 21568
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce do 2030 983
Oświadczenia majątkowe 61294
Oświadczenia majątkowe za rok 2022 10325
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 12091
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 20650
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 12007
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 30283
Nieruchomości 58200
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 33771
Zbycie w trybie przetargu 316137
Zbycie w trybie bezprzetargowym 748420
Ogłoszenia o przetargach 440766
Kontrole 37211
Wybory 25130
Parlamentarne 2011 56113
Parlamentarne 2015 7860
Parlamentarne 2019 7273
Parlamentarne 2023 2546
Parlament Europejski 2014 9255
Parlament Europejski 2019 10432
Samorządowe 2014 69431
Prezydenckie 2015 11601
Samorządowe 2018 15484
Prezydenckie 2020 13051
Samorządowe 2024 15497
Parlament Europejski 2024 1074
Petycje 155781
Zagospodarowanie przestrzenne 86065
Bieżące informacje 3187
Dane przestrzenne dla aktów planistycznych 940
MPZP 753
Przystąpienie 2987
Uchwalenie 2048
SUIKZP 663
Przystąpienie 634
Uchwalenie 654
Rejestr Instytucji Kultury 16496
Organizacje pozarządowe 42996
Konsultacje społeczne 84330
Otwarte konkursy ofert 374586
Oferty pozakonkursowe 38159
Program Współpracy 38274
Ochrona środowiska 44673
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 32646
Informacje dotyczące azbestu 70351
Plany, programy, raporty 114212
Gospodarka odpadami 50532
Oceny oddziaływania na środowisko 102815
Rejestr Informacji o Środowisku 1681924
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 970
Gminna Ewidencja Zabytków 26327
RODO 10058
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 943
Ponowne wykorzystywanie 379
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 10419
Taryfa 4443
Informacje o jakości wody 3682
Zaopatrzenie w ciepło 11471
Efektywność energetyczna 6415
Działalność lobbingowa 9693
Powszechny Spis Rolny 2020 8804
NSP 2021 4867

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 17137
Statystyka 10700
Rejestr zmian 3598870
Instrukcja korzystania z BIP 15376
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 36707
Redakcja Biuletynu 15007

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 12809
Komunikaty 1379680
Zamówienia publiczne 1137087
Platforma zakupowa 0
Zamówienia prowadzone do 1 lipca 2023 14
Przetargi 105482
Zapytania ofertowe 9304
Plan zamówień publicznych 37098
Informacje o naborze 1417543
Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami 7489
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatorów dostępności 1838
Deklaracja dostępności 3744
Raporty z dostępności 1931
Plany działań 2048
Deklaracja dostępności 13640
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (U) 2019/1937 z 23 października 2019 r., w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 6135
« powrót do poprzedniej strony