ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 849
Informacje ogólne 117651
Władze miasta 33122
Burmistrz 2
Prezentacja 25459
Kompetencje 12223
Współdziałanie Burmistrza 3306
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 24414
Kompetencje 6148
Sekretarz 5
Prezentacja 22468
Kompetencje 5397
Skarbnik 3784
Prezentacja 14307
Kompetencje 13140
Zarządzenia Burmistrza 21411
2002 7466
2003 8902
2004 6658
2005 7894
2006 6762
2007 6877
2008 19211
2009 12001
2010 36308
2011 11174
2012 11858
2013 14693
2014 16589
2015 31160
2016 12851
2017 11422
2018 8997
2019 11545
2020 9098
2021 4573
2022 1873
2023 310
Regulamin organizacyjny 23706
Schemat organizacyjny 24356
Zasady udzielania zamówień publicznych do 130 tys. zł 7097
Wydziały 78155
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 64872
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 12618
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 41289
Biuro Rady Miasta 21360
Wydział Finansowy 42567
Wydział Inwestycyjny 9422
Wydział Techniczno - Komunalny 55834
Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju 34090
Wydział Kultury i Sportu 850
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie 41713
Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych 6476
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 17970
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 24461
Straż Miejska 47914
Monitoring wizyjny 3304
Audytor wewnętrzny 15083
Samodzielne stanowisko ds. Eksploatacyjno –Technicznych 3877
Samodzielne stanowisko ds. Zieleni Miejskiej 1614
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10937
Wzory dokumentów elektronicznych​ 19642
Rejestry, ewidencje 16046
Audyt wewnętrzny 43452
Kodeks etyczny 6302
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 15359
Jednostki organizacyjne 47082
Bartoszycki Dom Kultury 15288
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 17871
Miejska Biblioteka Publiczna 17214
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 63224
Zakład Usług Komunalnych 24637
Zespół Administracyjny Oświaty 53396
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 18635
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 12977
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 12350
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 10897
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 11778
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 14507
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 15768
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 13594
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszyach 337
Rada Miasta 2
Skład osobowy 57650
Komisje 24274
Kluby Radnych 14343
Dyżury Radnych 14061
Imienne wykazy głosowań radnych 18814
Retransmisje obrad Rady Miasta 96572
Interpelacje i zapytania 55697
Akty prawne 1932542
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 7879
Akty prawa miejscowego 16345
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 29886
Budżet 160264
Podatki i opłaty lokalne 109870
Majątek samorządu 7100
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 8688
Spółki Handlowe 22842
Sprawozdania 6100
Procedury załatwiania spraw 272284
Wnioski 8776
Zamówienia publiczne 803841
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 70632
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 33142
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 14233
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 24848
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 17915
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce do 2030 146
Oświadczenia majątkowe 50364
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 6365
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 13651
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 9624
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 26313
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 23935
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 36241
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 19549
Nieruchomości 50152
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 31643
Zbycie w trybie przetargu 267072
Zbycie w trybie bezprzetargowym 588860
Ogłoszenia o przetargach 366313
Kontrole 28222
Wybory 16199
Parlamentarne 2011 41675
Parlamentarne 2015 6524
Parlamentarne 2019 4750
Parlament Europejski 2014 7419
Parlament Europejski 2019 8198
Prezydenckie 2015 9693
Samorządowe 2014 54080
Samorządowe 2018 11434
Prezydenckie 2020 9739
Petycje 111330
Zagospodarowanie przestrzenne 72657
Bieżące informacje 1165
Dane przestrzenne dla aktów planistycznych 614
MPZP 434
Przystąpienie 1485
Uchwalenie 725
SUIKZP 374
Przystąpienie 366
Uchwalenie 369
Rejestr Instytucji Kultury 12075
Organizacje pozarządowe 15834
Konsultacje społeczne 61812
Otwarte konkursy ofert 272866
Oferty pozakonkursowe 30248
Program Współpracy 30528
Ochrona środowiska 35322
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 27534
Informacje dotyczące azbestu 59514
Plany, programy, raporty 89332
Gospodarka odpadami 42116
Oceny oddziaływania na środowisko 73953
Rejestr Informacji o Środowisku 1320344
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 96
Gminna Ewidencja Zabytków 18944
RODO 6263
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 5737
Taryfa 3297
Informacje o jakości wody 2756
Zaopatrzenie w ciepło 5825
Efektywność energetyczna 1089
Działalność lobbingowa 6422
Powszechny Spis Rolny 2020 4242
NSP 2021 896

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 10290
Statystyka 7872
Rejestr zmian 3019484
Instrukcja korzystania z BIP 11034
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 28452
Redakcja Biuletynu 11323

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 5393
Komunikaty 1144659
Zamówienia publiczne 1040489
Plan zamówień publicznych 29617
Zapytania cenowe 327283
Informacje o naborze 1207718
Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami 2273
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatorów dostępności 1086
Deklaracja dostępności 1777
Raporty z dostępności 1132
Plany działań 1234
Deklaracja dostępności 6524
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (U) 2019/1937 z 23 października 2019 r., w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 1706
« powrót do poprzedniej strony