ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 107531
Władze miasta 30292
Burmistrz 2
Prezentacja 23393
Kompetencje 10902
Współdziałanie Burmistrza 3073
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 22664
Kompetencje 5617
Sekretarz 5
Prezentacja 20872
Kompetencje 4959
Skarbnik 3784
Prezentacja 13380
Kompetencje 10320
Zarządzenia Burmistrza 19412
2002 6717
2003 8013
2004 6091
2005 7122
2006 6198
2007 6319
2008 17420
2009 10812
2010 32350
2011 10245
2012 10904
2013 13443
2014 14852
2015 27276
2016 11533
2017 9698
2018 7709
2019 9883
2020 7300
2021 3233
2022 295
Regulamin organizacyjny 21863
Schemat organizacyjny 21573
Zasady udzielania zamówień publicznych do 130 tys. zł 6355
Wydziały 68710
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 57121
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 11318
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 36885
Biuro Rady Miasta 19441
Wydział Finansowy 37972
Wydział Inwestycyjny 7099
Wydział Techniczno - Komunalny 49414
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 28602
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie 37221
Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych 4880
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 16157
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 22078
Straż Miejska 42855
Monitoring wizyjny 2634
Audytor wewnętrzny 13574
Samodzielne stanowisko ds. Eksploatacyjno –Technicznych 2783
Samodzielne stanowisko ds. Zieleni Miejskiej 929
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9275
Wzory dokumentów elektronicznych​ 15373
Rejestry, ewidencje 14667
Audyt wewnętrzny 35346
Kodeks etyczny 5780
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 12822
Jednostki organizacyjne 43898
Bartoszycki Dom Kultury 13797
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 16106
Miejska Biblioteka Publiczna 15464
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 56294
Zakład Usług Komunalnych 22149
Zespół Administracyjny Oświaty 46730
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 16596
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 11283
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 10969
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 9893
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 10773
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 12998
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 13791
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 11819
Rada Miasta 2
Skład osobowy 52381
Komisje 21314
Kluby Radnych 12707
Dyżury Radnych 11920
Imienne wykazy głosowań radnych 14700
Retransmisje obrad Rady Miasta 66362
Interpelacje i zapytania 41962
Akty prawne 1595496
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 7118
Akty prawa miejscowego 14886
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 27716
Budżet 138468
Podatki i opłaty lokalne 98310
Majątek samorządu 6459
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 6519
Spółki Handlowe 21026
Sprawozdania 5510
Procedury załatwiania spraw 261427
Wnioski 6778
Zamówienia publiczne 706887
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 64968
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 24958
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 12208
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 22979
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 15872
Oświadczenia majątkowe 46374
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 82
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 9987
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 8355
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 24198
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 21303
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 32208
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 18420
Nieruchomości 47151
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 30049
Zbycie w trybie przetargu 236007
Zbycie w trybie bezprzetargowym 479317
Ogłoszenia o przetargach 321541
Kontrole 25952
Wybory 14821
Parlamentarne 2011 29420
Parlamentarne 2015 5897
Parlamentarne 2019 3957
Parlament Europejski 2014 6218
Parlament Europejski 2019 6840
Prezydenckie 2015 8763
Samorządowe 2014 43811
Samorządowe 2018 9466
Prezydenckie 2020 8073
Petycje 83004
Zagospodarowanie przestrzenne 66851
Bieżące informacje 466
Dane przestrzenne dla aktów planistycznych 434
MPZP 249
Przystąpienie 945
Uchwalenie 298
SUIKZP 225
Przystąpienie 204
Uchwalenie 212
Rejestr Instytucji Kultury 10952
Organizacje pozarządowe 14526
Konsultacje społeczne 47235
Otwarte konkursy ofert 227707
Oferty pozakonkursowe 24633
Program Współpracy 26418
Ochrona środowiska 31466
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 24781
Informacje dotyczące azbestu 49653
Plany, programy, raporty 69209
Gospodarka odpadami 35457
Oceny oddziaływania na środowisko 57675
Rejestr Informacji o Środowisku 1070585
Gminna Ewidencja Zabytków 16427
RODO 5232
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 4696
Taryfa 2620
Informacje o jakości wody 2276
Zaopatrzenie w ciepło 4605
Efektywność energetyczna 236
Działalność lobbingowa 5852
Powszechny Spis Rolny 2020 2985
NSP 2021 113

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 9461
Statystyka 7499
Rejestr zmian 2475366
Instrukcja korzystania z BIP 9808
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 26311
Redakcja Biuletynu 10462

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 4163
Komunikaty 995941
Zamówienia publiczne 937869
Plan zamówień publicznych 25275
Zapytania cenowe 290518
Informacje o naborze 1085870
Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami 638
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatorów dostępności 343
Deklaracja dostępności 589
Raporty z dostępności 366
Plany działań 438
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (U) 2019/1937 z 23 października 2019 r., w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 705
« powrót do poprzedniej strony