ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 110255
Władze miasta 31073
Burmistrz 2
Prezentacja 24044
Kompetencje 11401
Współdziałanie Burmistrza 3184
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 23299
Kompetencje 5778
Sekretarz 5
Prezentacja 21357
Kompetencje 5085
Skarbnik 3784
Prezentacja 13657
Kompetencje 11264
Zarządzenia Burmistrza 19903
2002 6937
2003 8303
2004 6252
2005 7393
2006 6386
2007 6505
2008 17956
2009 11177
2010 33549
2011 10536
2012 11187
2013 13759
2014 15405
2015 28399
2016 11912
2017 10188
2018 8137
2019 10394
2020 7917
2021 3638
2022 543
Regulamin organizacyjny 22446
Schemat organizacyjny 22451
Zasady udzielania zamówień publicznych do 130 tys. zł 6568
Wydziały 71299
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 59345
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 11652
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 38126
Biuro Rady Miasta 20009
Wydział Finansowy 39334
Wydział Inwestycyjny 7572
Wydział Techniczno - Komunalny 51176
Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju 30274
Wydział Kultury i Sportu 217
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie 38540
Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych 5364
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 16682
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 22874
Straż Miejska 44385
Monitoring wizyjny 2776
Audytor wewnętrzny 13994
Samodzielne stanowisko ds. Eksploatacyjno –Technicznych 3099
Samodzielne stanowisko ds. Zieleni Miejskiej 1145
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9756
Wzory dokumentów elektronicznych​ 16811
Rejestry, ewidencje 15146
Audyt wewnętrzny 37512
Kodeks etyczny 5909
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 13524
Jednostki organizacyjne 44762
Bartoszycki Dom Kultury 14222
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 16623
Miejska Biblioteka Publiczna 15989
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58153
Zakład Usług Komunalnych 22943
Zespół Administracyjny Oświaty 48795
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 17316
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 11701
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 11437
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 10213
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 11055
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 13397
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 14366
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 12243
Rada Miasta 2
Skład osobowy 53712
Komisje 22096
Kluby Radnych 13164
Dyżury Radnych 12435
Imienne wykazy głosowań radnych 15802
Retransmisje obrad Rady Miasta 74581
Interpelacje i zapytania 45201
Akty prawne 1682232
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 7314
Akty prawa miejscowego 15344
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 28176
Budżet 145211
Podatki i opłaty lokalne 101453
Majątek samorządu 6672
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 7056
Spółki Handlowe 21558
Sprawozdania 5712
Procedury załatwiania spraw 264089
Wnioski 7346
Zamówienia publiczne 733667
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 66526
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 27471
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 12831
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 23538
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 16504
Oświadczenia majątkowe 47465
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 1370
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 11270
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 8700
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 24827
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 22217
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 33351
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 18774
Nieruchomości 48002
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 30489
Zbycie w trybie przetargu 244059
Zbycie w trybie bezprzetargowym 509724
Ogłoszenia o przetargach 333689
Kontrole 26511
Wybory 15198
Parlamentarne 2011 32535
Parlamentarne 2015 6074
Parlamentarne 2019 4196
Parlament Europejski 2014 6572
Parlament Europejski 2019 7272
Prezydenckie 2015 9037
Samorządowe 2014 46590
Samorządowe 2018 10010
Prezydenckie 2020 8535
Petycje 90850
Zagospodarowanie przestrzenne 68193
Bieżące informacje 706
Dane przestrzenne dla aktów planistycznych 488
MPZP 299
Przystąpienie 1108
Uchwalenie 430
SUIKZP 270
Przystąpienie 249
Uchwalenie 262
Rejestr Instytucji Kultury 11326
Organizacje pozarządowe 14833
Konsultacje społeczne 51380
Otwarte konkursy ofert 238928
Oferty pozakonkursowe 26164
Program Współpracy 27625
Ochrona środowiska 32582
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 25572
Informacje dotyczące azbestu 52868
Plany, programy, raporty 75586
Gospodarka odpadami 37197
Oceny oddziaływania na środowisko 62514
Rejestr Informacji o Środowisku 1147124
Gminna Ewidencja Zabytków 17059
RODO 5486
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 4958
Taryfa 2854
Informacje o jakości wody 2429
Zaopatrzenie w ciepło 4905
Efektywność energetyczna 465
Działalność lobbingowa 6028
Powszechny Spis Rolny 2020 3363
NSP 2021 394

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 9773
Statystyka 7627
Rejestr zmian 2613173
Instrukcja korzystania z BIP 10144
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 26903
Redakcja Biuletynu 10733

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 4474
Komunikaty 1036059
Zamówienia publiczne 967118
Plan zamówień publicznych 26433
Zapytania cenowe 300658
Informacje o naborze 1121102
Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami 1142
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatorów dostępności 595
Deklaracja dostępności 1032
Raporty z dostępności 617
Plany działań 718
Deklaracja dostępności 5239
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (U) 2019/1937 z 23 października 2019 r., w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 993
« powrót do poprzedniej strony