ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 850
Informacje ogólne 121382
Władze miasta 34250
Burmistrz 2
Prezentacja 26336
Kompetencje 12724
Współdziałanie Burmistrza 3378
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 24954
Kompetencje 6371
Sekretarz 5
Prezentacja 23107
Kompetencje 5599
Skarbnik 3784
Prezentacja 14651
Kompetencje 14301
Zarządzenia Burmistrza 22422
2002 7795
2003 9248
2004 6890
2005 8209
2006 7039
2007 7146
2008 20036
2009 12440
2010 38122
2011 11668
2012 12383
2013 15232
2014 17416
2015 32950
2016 13499
2017 12273
2018 9637
2019 12358
2020 10003
2021 5407
2022 3236
2023 1146
Regulamin organizacyjny 24601
Schemat organizacyjny 25566
Zasady udzielania zamówień publicznych do 130 tys. zł 7459
Wydziały 81853
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 68531
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 13203
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 43330
Biuro Rady Miasta 22250
Wydział Finansowy 44302
Wydział Inwestycyjny 10342
Wydział Techniczno - Komunalny 58559
Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju 36309
Wydział Kultury i Sportu 1357
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie 43326
Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych 7109
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 18761
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 25421
Straż Miejska 49912
Monitoring wizyjny 3554
Audytor wewnętrzny 15868
Samodzielne stanowisko ds. Zieleni Miejskiej 1981
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11860
Wzory dokumentów elektronicznych​ 21036
Rejestry, ewidencje 16606
Audyt wewnętrzny 47091
Kodeks etyczny 6543
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 16758
Jednostki organizacyjne 48383
Bartoszycki Dom Kultury 16021
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 18739
Miejska Biblioteka Publiczna 17915
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 66405
Zakład Usług Komunalnych 25582
Zespół Administracyjny Oświaty 56215
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 19551
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 13746
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 13053
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 11325
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 12232
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 15329
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 16494
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 14432
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszyach 689
Rada Miasta 2
Skład osobowy 59906
Komisje 25414
Kluby Radnych 14957
Dyżury Radnych 15041
Imienne wykazy głosowań radnych 20878
Retransmisje obrad Rady Miasta 107020
Interpelacje i zapytania 63690
Akty prawne 2023562
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 8189
Akty prawa miejscowego 16940
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 30613
Budżet 170450
Podatki i opłaty lokalne 115113
Majątek samorządu 7440
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 9851
Spółki Handlowe 23724
Sprawozdania 6392
Procedury załatwiania spraw 275147
Wnioski 9558
Zamówienia publiczne 841779
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 73700
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 37118
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 15307
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 25785
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 18910
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce do 2030 335
Oświadczenia majątkowe 52280
Oświadczenia majątkowe za rok 2022 1577
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 8089
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 15561
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 10224
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 27123
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 24982
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 37972
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 19997
Nieruchomości 51115
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 32175
Zbycie w trybie przetargu 281319
Zbycie w trybie bezprzetargowym 632442
Ogłoszenia o przetargach 386609
Kontrole 29212
Wybory 17016
PARLAMENTARNE 2023 415
Parlamentarne 2011 47755
Parlamentarne 2015 6862
Parlamentarne 2019 5165
Parlament Europejski 2014 8009
Parlament Europejski 2019 8772
Samorządowe 2014 60000
Prezydenckie 2015 10147
Samorządowe 2018 12511
Prezydenckie 2020 10629
Petycje 125760
Zagospodarowanie przestrzenne 75241
Bieżące informacje 1808
Dane przestrzenne dla aktów planistycznych 711
MPZP 547
Przystąpienie 1838
Uchwalenie 1019
SUIKZP 472
Przystąpienie 452
Uchwalenie 472
Rejestr Instytucji Kultury 12599
Organizacje pozarządowe 16306
Konsultacje społeczne 69438
Otwarte konkursy ofert 292191
Oferty pozakonkursowe 32622
Program Współpracy 32577
Ochrona środowiska 36701
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 28939
Informacje dotyczące azbestu 63053
Plany, programy, raporty 97387
Gospodarka odpadami 44802
Oceny oddziaływania na środowisko 81810
Rejestr Informacji o Środowisku 1416678
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 289
Gminna Ewidencja Zabytków 20159
RODO 6673
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 6251
Taryfa 3597
Informacje o jakości wody 2978
Zaopatrzenie w ciepło 6335
Efektywność energetyczna 1463
Działalność lobbingowa 6757
Powszechny Spis Rolny 2020 4825
NSP 2021 1291

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 10462
Statystyka 8053
Rejestr zmian 3164454
Instrukcja korzystania z BIP 11493
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 29384
Redakcja Biuletynu 11562

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 6104
Komunikaty 1203777
Zamówienia publiczne 1064504
Platforma zakupowa 0
Zamówienia prowadzone do 1 lipca 2023 14
Przetargi 28346
Zapytania ofertowe 2834
Plan zamówień publicznych 31586
Informacje o naborze 1258711
Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami 2810
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatorów dostępności 1294
Deklaracja dostępności 2298
Raporty z dostępności 1348
Plany działań 1456
Deklaracja dostępności 7353
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (U) 2019/1937 z 23 października 2019 r., w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 2108
« powrót do poprzedniej strony