ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 854
Informacje ogólne 133149
Władze miasta 37485
Burmistrz 2
Prezentacja 28336
Kompetencje 14056
Współdziałanie Burmistrza 3552
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 26256
Kompetencje 6937
Sekretarz 5
Prezentacja 24593
Kompetencje 6072
Skarbnik 3784
Prezentacja 15444
Kompetencje 15728
Zarządzenia Burmistrza 24874
2002 8574
2003 10082
2004 7503
2005 8955
2006 7619
2007 7759
2008 21864
2009 13654
2010 42041
2011 12730
2012 13538
2013 16655
2014 19145
2015 37013
2016 14675
2017 13932
2018 10804
2019 14185
2020 11995
2021 7129
2022 6217
2023 3452
2024 379
Regulamin organizacyjny 26727
Schemat organizacyjny 28550
Wydziały 89765
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 75701
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 14374
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 47075
Biuro Rady Miasta 24175
Wydział Finansowy 48206
Wydział Inwestycyjny 11852
Wydział Techniczno - Komunalny 64259
Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju 40580
Wydział Kultury i Sportu 2305
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie 46166
Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych 8297
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 20342
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 27414
Straż Miejska 54280
Monitoring wizyjny 4199
Audytor wewnętrzny 17205
Samodzielne stanowisko ds. Zieleni Miejskiej 2700
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14290
Wzory dokumentów elektronicznych​ 23676
Rejestry, ewidencje 18101
Audyt wewnętrzny 52669
Kodeks etyczny 7047
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 20456
Jednostki organizacyjne 53541
Bartoszycki Dom Kultury 17651
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 20565
Miejska Biblioteka Publiczna 19485
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 71995
Zakład Usług Komunalnych 27517
Zespół Administracyjny Oświaty 61385
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 23078
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 15508
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 14339
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 12382
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 13237
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 17553
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 18317
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 17309
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszyach 1482
Rada Miasta 2
Skład osobowy 68578
Komisje 28536
Kluby Radnych 16419
Dyżury Radnych 17127
Imienne wykazy głosowań radnych 25773
Retransmisje obrad Rady Miasta 131586
Interpelacje i zapytania 81641
Akty prawne 2285785
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 8978
Akty prawa miejscowego 18355
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze 158
Finanse, podatki, majątek 35807
Budżet 193989
Podatki i opłaty lokalne 127211
Majątek samorządu 8114
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 16131
Spółki Handlowe 27235
Sprawozdania 7024
Procedury załatwiania spraw 279308
Wnioski 13403
Strategie, plany, raporty, opracowania 82085
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 42075
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 17369
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 28065
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 21048
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce do 2030 825
Oświadczenia majątkowe 59152
Oświadczenia majątkowe za rok 2022 7244
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 11404
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 19918
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 11738
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 29656
Nieruchomości 57214
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 33403
Zbycie w trybie przetargu 309761
Zbycie w trybie bezprzetargowym 724893
Ogłoszenia o przetargach 429927
Kontrole 36456
Wybory 23745
SAMORZĄDOWE 2024 13214
Parlamentarne 2011 54776
Parlamentarne 2015 7670
Parlamentarne 2019 7030
Parlamentarne 2023 2350
Parlament Europejski 2014 9063
Parlament Europejski 2019 10086
Samorządowe 2014 67856
Prezydenckie 2015 11321
Samorządowe 2018 15074
Prezydenckie 2020 12751
Petycje 150835
Zagospodarowanie przestrzenne 84532
Bieżące informacje 2962
Dane przestrzenne dla aktów planistycznych 904
MPZP 702
Przystąpienie 2724
Uchwalenie 1849
SUIKZP 622
Przystąpienie 599
Uchwalenie 626
Rejestr Instytucji Kultury 16009
Organizacje pozarządowe 33757
Konsultacje społeczne 81657
Otwarte konkursy ofert 355181
Oferty pozakonkursowe 36994
Program Współpracy 37165
Ochrona środowiska 43739
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 32110
Informacje dotyczące azbestu 68938
Plany, programy, raporty 111375
Gospodarka odpadami 49602
Oceny oddziaływania na środowisko 98257
Rejestr Informacji o Środowisku 1626891
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 864
Gminna Ewidencja Zabytków 25443
RODO 9713
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 558
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 9738
Taryfa 4300
Informacje o jakości wody 3513
Zaopatrzenie w ciepło 11081
Efektywność energetyczna 6076
Działalność lobbingowa 9398
Powszechny Spis Rolny 2020 8383
NSP 2021 4563

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 16613
Statystyka 10326
Rejestr zmian 3465536
Instrukcja korzystania z BIP 14667
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 35290
Redakcja Biuletynu 14777

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 11361
Komunikaty 1346757
Zamówienia publiczne 1118377
Platforma zakupowa 0
Zamówienia prowadzone do 1 lipca 2023 14
Przetargi 91594
Zapytania ofertowe 7663
Plan zamówień publicznych 35854
Informacje o naborze 1384860
Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami 7130
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatorów dostępności 1757
Deklaracja dostępności 3497
Raporty z dostępności 1842
Plany działań 1945
Deklaracja dostępności 13006
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (U) 2019/1937 z 23 października 2019 r., w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 5505
« powrót do poprzedniej strony