ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 113814
Władze miasta 32013
Burmistrz 2
Prezentacja 24828
Kompetencje 11853
Współdziałanie Burmistrza 3252
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 23818
Kompetencje 5981
Sekretarz 5
Prezentacja 21951
Kompetencje 5259
Skarbnik 3784
Prezentacja 14029
Kompetencje 12424
Zarządzenia Burmistrza 20649
2002 7230
2003 8638
2004 6488
2005 7689
2006 6595
2007 6712
2008 18634
2009 11601
2010 35108
2011 10860
2012 11532
2013 14231
2014 16011
2015 29680
2016 12407
2017 10887
2018 8621
2019 11062
2020 8615
2021 4107
2022 1129
Regulamin organizacyjny 23041
Schemat organizacyjny 23372
Zasady udzielania zamówień publicznych do 130 tys. zł 6829
Wydziały 74661
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 62208
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 12175
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 39682
Biuro Rady Miasta 20715
Wydział Finansowy 40963
Wydział Inwestycyjny 8416
Wydział Techniczno - Komunalny 53641
Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju 32455
Wydział Kultury i Sportu 527
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie 39999
Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych 5958
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 17338
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 23712
Straż Miejska 46292
Monitoring wizyjny 3007
Audytor wewnętrzny 14583
Samodzielne stanowisko ds. Eksploatacyjno –Technicznych 3504
Samodzielne stanowisko ds. Zieleni Miejskiej 1409
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10361
Wzory dokumentów elektronicznych​ 18527
Rejestry, ewidencje 15601
Audyt wewnętrzny 41175
Kodeks etyczny 6092
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 14473
Jednostki organizacyjne 45861
Bartoszycki Dom Kultury 14749
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 17231
Miejska Biblioteka Publiczna 16643
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 60913
Zakład Usług Komunalnych 23820
Zespół Administracyjny Oświaty 50933
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 18057
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 12255
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 11920
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 10548
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 11424
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 13909
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 15030
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 12944
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszyach 97
Rada Miasta 2
Skład osobowy 55660
Komisje 23237
Kluby Radnych 13771
Dyżury Radnych 13318
Imienne wykazy głosowań radnych 17579
Retransmisje obrad Rady Miasta 87206
Interpelacje i zapytania 51152
Akty prawne 1838238
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 7569
Akty prawa miejscowego 15885
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 29058
Budżet 152416
Podatki i opłaty lokalne 105997
Majątek samorządu 6911
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 7829
Spółki Handlowe 22230
Sprawozdania 5929
Procedury załatwiania spraw 269377
Wnioski 8067
Zamówienia publiczne 768015
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 68591
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 31160
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 13539
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 24234
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 17236
Oświadczenia majątkowe 48829
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 3837
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 12591
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 9185
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 25685
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 23195
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 34976
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 19214
Nieruchomości 49070
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 31054
Zbycie w trybie przetargu 257158
Zbycie w trybie bezprzetargowym 552711
Ogłoszenia o przetargach 351372
Kontrole 27378
Wybory 15676
Parlamentarne 2011 38506
Parlamentarne 2015 6316
Parlamentarne 2019 4470
Parlament Europejski 2014 7119
Parlament Europejski 2019 7785
Prezydenckie 2015 9402
Samorządowe 2014 51236
Samorządowe 2018 10764
Prezydenckie 2020 9180
Petycje 103615
Zagospodarowanie przestrzenne 70378
Bieżące informacje 943
Dane przestrzenne dla aktów planistycznych 551
MPZP 364
Przystąpienie 1326
Uchwalenie 580
SUIKZP 329
Przystąpienie 309
Uchwalenie 318
Rejestr Instytucji Kultury 11719
Organizacje pozarządowe 15269
Konsultacje społeczne 57548
Otwarte konkursy ofert 257792
Oferty pozakonkursowe 28717
Program Współpracy 29090
Ochrona środowiska 34217
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 26731
Informacje dotyczące azbestu 56947
Plany, programy, raporty 84602
Gospodarka odpadami 40032
Oceny oddziaływania na środowisko 69311
Rejestr Informacji o Środowisku 1237735
Gminna Ewidencja Zabytków 17915
RODO 5869
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 5349
Taryfa 3127
Informacje o jakości wody 2627
Zaopatrzenie w ciepło 5371
Efektywność energetyczna 750
Działalność lobbingowa 6232
Powszechny Spis Rolny 2020 3894
NSP 2021 662

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 10070
Statystyka 7763
Rejestr zmian 2848722
Instrukcja korzystania z BIP 10595
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 27685
Redakcja Biuletynu 11011

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 4927
Komunikaty 1095473
Zamówienia publiczne 1003966
Plan zamówień publicznych 28021
Zapytania cenowe 315968
Informacje o naborze 1162803
Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami 1800
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatorów dostępności 908
Deklaracja dostępności 1497
Raporty z dostępności 946
Plany działań 1057
Deklaracja dostępności 5951
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (U) 2019/1937 z 23 października 2019 r., w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 1417
« powrót do poprzedniej strony