Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 862
Informacje ogólne 135215
Władze miasta 39411
Burmistrz 2
Kompetencje 14215
Współdziałanie Burmistrza 3582
Zastępca Burmistrza 2
Kompetencje 7049
Sekretarz 5
Prezentacja 24952
Kompetencje 6147
Skarbnik 3784
Prezentacja 15670
Kompetencje 16017
Zarządzenia Burmistrza 25244
2002 8648
2003 10181
2004 7577
2005 9047
2006 7687
2007 7837
2008 22130
2009 13832
2010 42426
2011 12892
2012 13673
2013 16893
2014 19352
2015 37536
2016 14873
2017 14180
2018 10957
2019 14402
2020 12166
2021 7319
2022 6499
2023 3650
2024 585
Regulamin organizacyjny 27115
Schemat organizacyjny 28966
Wydziały 92334
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 76848
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 14708
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 47783
Biuro Rady Miasta 24608
Wydział Finansowy 49002
Wydział Inwestycyjny 12262
Wydział Techniczno - Komunalny 65257
Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju 41356
Wydział Kultury i Sportu 2626
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie 47082
Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych 8568
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 20718
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 27801
Straż Miejska 54996
Monitoring wizyjny 4358
Audytor wewnętrzny 17515
Samodzielne stanowisko ds. Zieleni Miejskiej 2842
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14551
Wzory dokumentów elektronicznych​ 24121
Rejestry, ewidencje 18273
Audyt wewnętrzny 53298
Kodeks etyczny 7121
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 20968
Jednostki organizacyjne 54279
Bartoszycki Dom Kultury 17891
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 20963
Miejska Biblioteka Publiczna 19751
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 72778
Zakład Usług Komunalnych 27910
Zespół Administracyjny Oświaty 62274
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 23434
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 15845
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 14576
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 12579
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 13386
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 17933
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 18540
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 17624
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszyach 1608
Rada Miasta 2
Skład osobowy 71270
Komisje 29140
Kluby Radnych 16650
Dyżury Radnych 17369
Imienne wykazy głosowań radnych 26265
Transmisja obrad Rady Miasta 15497
Retransmisje obrad Rady Miasta 134997
Kadencja nr 9 192
Kadencja nr 8 1052
Interpelacje i zapytania 83819
Akty prawne 2326114
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 9068
Akty prawa miejscowego 18564
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze 255
Finanse, podatki, majątek 36202
Budżet 196925
Podatki i opłaty lokalne 128512
Majątek samorządu 8203
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 16694
Spółki Handlowe 27620
Sprawozdania 7128
Procedury załatwiania spraw 280370
Wnioski 13967
Strategie, plany, raporty, opracowania 83067
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 42763
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 17717
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 28417
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 21382
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce do 2030 931
Oświadczenia majątkowe 60443
Oświadczenia majątkowe za rok 2022 9483
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 11833
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 20401
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 11937
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 30073
Nieruchomości 57880
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 33616
Zbycie w trybie przetargu 313573
Zbycie w trybie bezprzetargowym 738020
Ogłoszenia o przetargach 436125
Kontrole 36932
Wybory 24874
Parlamentarne 2011 55453
Parlamentarne 2015 7785
Parlamentarne 2019 7200
Parlamentarne 2023 2474
Parlament Europejski 2014 9197
Parlament Europejski 2019 10307
Samorządowe 2014 68763
Prezydenckie 2015 11499
Samorządowe 2018 15346
Prezydenckie 2020 12905
Samorządowe 2024 15209
Parlament Europejski 2024 682
Petycje 153373
Zagospodarowanie przestrzenne 85418
Bieżące informacje 3086
Dane przestrzenne dla aktów planistycznych 927
MPZP 739
Przystąpienie 2900
Uchwalenie 1989
SUIKZP 655
Przystąpienie 624
Uchwalenie 643
Rejestr Instytucji Kultury 16275
Organizacje pozarządowe 39403
Konsultacje społeczne 83080
Otwarte konkursy ofert 366977
Oferty pozakonkursowe 37579
Program Współpracy 37871
Ochrona środowiska 44333
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 32472
Informacje dotyczące azbestu 69948
Plany, programy, raporty 113388
Gospodarka odpadami 50281
Oceny oddziaływania na środowisko 100443
Rejestr Informacji o Środowisku 1658735
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 939
Gminna Ewidencja Zabytków 26036
RODO 9935
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 798
Ponowne wykorzystywanie 116
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 10264
Taryfa 4399
Informacje o jakości wody 3624
Zaopatrzenie w ciepło 11334
Efektywność energetyczna 6307
Działalność lobbingowa 9588
Powszechny Spis Rolny 2020 8682
NSP 2021 4746

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 16991
Statystyka 10614
Rejestr zmian 3554493
Instrukcja korzystania z BIP 15116
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 36380
Redakcja Biuletynu 14935

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 12430
Komunikaty 1365252
Zamówienia publiczne 1130007
Platforma zakupowa 0
Zamówienia prowadzone do 1 lipca 2023 14
Przetargi 97223
Zapytania ofertowe 8580
Plan zamówień publicznych 36640
Informacje o naborze 1403405
Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami 7361
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatorów dostępności 1813
Deklaracja dostępności 3637
Raporty z dostępności 1903
Plany działań 2012
Deklaracja dostępności 13336
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (U) 2019/1937 z 23 października 2019 r., w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 5911