ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 847
Informacje ogólne 93838
Władze miasta 26782
Burmistrz 2
Prezentacja 20501
Kompetencje 9092
Współdziałanie Burmistrza 2830
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 20209
Kompetencje 4732
Sekretarz 5
Prezentacja 18500
Kompetencje 4156
Skarbnik 3784
Prezentacja 11897
Kompetencje 7097
Zarządzenia Burmistrza 16263
2002 5422
2003 6649
2004 5164
2005 5779
2006 5056
2007 5263
2008 14377
2009 9103
2010 26747
2011 8520
2012 9001
2013 11464
2014 12460
2015 21529
2016 9350
2017 6957
2018 5030
2019 6696
2020 3941
2021 748
Regulamin organizacyjny 19440
Schemat organizacyjny 17793
Zasady udzielania zamówień publicznych do 130 tys. zł 5142
Wydziały 57645
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 47669
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 9449
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 31418
Biuro Rady Miasta 16605
Wydział Finansowy 31171
Wydział Inwestycyjny 4694
Wydział Techniczno - Komunalny 40232
Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju 22643
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie 30594
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 2874
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 13936
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 18625
Straż Miejska 36354
Monitoring wizyjny 1631
Audytor wewnętrzny 11052
Samodzielne stanowisko ds. Eksploatacyjno –Technicznych 1134
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6681
Wzory dokumentów elektronicznych​ 9718
Rejestry, ewidencje 12559
Audyt wewnętrzny 26709
Kodeks etyczny 4825
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 9534
Jednostki organizacyjne 38791
Bartoszycki Dom Kultury 11841
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 13724
Miejska Biblioteka Publiczna 13119
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 48717
Zakład Usług Komunalnych 18652
Zespół Administracyjny Oświaty 38567
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 13891
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 9265
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 9512
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 8403
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 9201
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 10929
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 11529
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 9663
Rada Miasta 2
Skład osobowy 45594
Komisje 16686
Kluby Radnych 10480
Dyżury Radnych 8204
Imienne wykazy głosowań radnych 8699
Retransmisje obrad Rady Miasta 35936
Interpelacje i zapytania 25311
Akty prawne 1265736
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 6021
Akty prawa miejscowego 13147
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 24996
Budżet 110227
Podatki i opłaty lokalne 83693
Majątek samorządu 5490
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 3902
Spółki Handlowe 18387
Sprawozdania 4651
Procedury załatwiania spraw 248655
Wnioski 3656
Zamówienia publiczne 577442
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 56885
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 14716
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 9270
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 20108
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 12634
Oświadczenia majątkowe 41362
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 1217
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 5709
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 21015
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 17291
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 26428
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 16994
Nieruchomości 42964
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 27688
Zbycie w trybie przetargu 199077
Zbycie w trybie bezprzetargowym 347829
Ogłoszenia o przetargach 260526
Kontrole 22669
Wybory 12719
Parlamentarne 2011 15583
Parlamentarne 2015 4908
Parlamentarne 2019 2695
Parlament Europejski 2014 4658
Parlament Europejski 2019 4681
Prezydenckie 2015 7409
Samorządowe 2014 32112
Samorządowe 2018 6447
Prezydenckie 2020 4664
Petycje 50404
Zagospodarowanie przestrzenne 59198
Rejestr Instytucji Kultury 9307
Organizacje pozarządowe 12668
Konsultacje społeczne 30409
Otwarte konkursy ofert 166046
Oferty pozakonkursowe 18428
Program Współpracy 20689
Ochrona środowiska 25940
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 20751
Informacje dotyczące azbestu 36702
Plany, programy, raporty 45369
Gospodarka odpadami 27975
Oceny oddziaływania na środowisko 37249
Rejestr Informacji o Środowisku 760265
Gminna Ewidencja Zabytków 13071
RODO 3544
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2861
Taryfa 1460
Informacje o jakości wody 1570
Zaopatrzenie w ciepło 2736
Działalność lobbingowa 4853
Powszechny Spis Rolny 2020 878

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 7991
Statystyka 6640
Rejestr zmian 1846003
Instrukcja korzystania z BIP 7954
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 23222
Redakcja Biuletynu 9152

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 2625
Komunikaty 757360
Zamówienia publiczne 795818
Plan zamówień publicznych 20696
Zapytania cenowe 246186
Informacje o naborze 918216
NSP 2021 925
Deklaracja dostępność 2017
Koordynatorzy do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1352