Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 850
Informacje ogólne 121458
Władze miasta 34319
Burmistrz 2
Prezentacja 26395
Kompetencje 12763
Współdziałanie Burmistrza 3380
Zastępca Burmistrza 2
Prezentacja 24975
Kompetencje 6384
Sekretarz 5
Prezentacja 23136
Kompetencje 5607
Skarbnik 3784
Prezentacja 14666
Kompetencje 14306
Zarządzenia Burmistrza 22474
2002 7802
2003 9257
2004 6891
2005 8217
2006 7058
2007 7159
2008 20077
2009 12455
2010 38172
2011 11700
2012 12436
2013 15244
2014 17448
2015 33015
2016 13559
2017 12337
2018 9655
2019 12409
2020 10054
2021 5413
2022 3277
2023 1180
Regulamin organizacyjny 24626
Schemat organizacyjny 25602
Zasady udzielania zamówień publicznych do 130 tys. zł 7465
Wydziały 82037
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 68623
Referat ds. Informatyzacji Urzędu 13231
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego 43399
Biuro Rady Miasta 22304
Wydział Finansowy 44406
Wydział Inwestycyjny 10368
Wydział Techniczno - Komunalny 58627
Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju 36376
Wydział Kultury i Sportu 1372
Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie 43377
Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych 7132
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień 18778
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 25485
Straż Miejska 49987
Monitoring wizyjny 3566
Audytor wewnętrzny 15900
Samodzielne stanowisko ds. Zieleni Miejskiej 1991
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11870
Wzory dokumentów elektronicznych​ 21057
Rejestry, ewidencje 16619
Audyt wewnętrzny 47134
Kodeks etyczny 6554
Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce z działalności w okresie międzysesyjnym 16798
Jednostki organizacyjne 48472
Bartoszycki Dom Kultury 16061
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 18787
Miejska Biblioteka Publiczna 17966
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 66540
Zakład Usług Komunalnych 25641
Zespół Administracyjny Oświaty 56360
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta 19597
Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki 13775
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego 13086
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania 11358
Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach 12254
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 15360
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 16532
Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach 14491
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszyach 701
Rada Miasta 2
Skład osobowy 60051
Komisje 25484
Kluby Radnych 14993
Dyżury Radnych 15057
Imienne wykazy głosowań radnych 20939
Transmisja obrad Rady Miasta 13302
Retransmisje obrad Rady Miasta 107360
Interpelacje i zapytania 63921
Akty prawne 2027310
Wyszukiwarka 1526
Archiwum 8198
Akty prawa miejscowego 16974
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 0
Statut Miasta 0
Finanse, podatki, majątek 30631
Budżet 170886
Podatki i opłaty lokalne 115201
Majątek samorządu 7459
Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce 9896
Spółki Handlowe 23747
Sprawozdania 6426
Procedury załatwiania spraw 275202
Wnioski 9577
Zamówienia publiczne 842625
Zamówienia publiczne aktualne 18840
Zamówienia publiczne w toku 2646
Zamówienia publiczne archiwalne 1512
Wyniki zamówień publicznych 1846
Wyniki innych postępowa 922
Strategie, plany, raporty, opracowania 73878
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 37145
Program Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 15327
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015 25809
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 18948
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce do 2030 337
Oświadczenia majątkowe 52366
Oświadczenia majątkowe za rok 2022 1618
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 8157
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 15610
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 10234
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 27182
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 24995
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 38162
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 20020
Nieruchomości 51135
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 32195
Zbycie w trybie przetargu 281577
Zbycie w trybie bezprzetargowym 633711
Ogłoszenia o przetargach 387161
Kontrole 29273
Wybory 17109
PARLAMENTARNE 2023 543
Parlamentarne 2011 47794
Parlamentarne 2015 6865
Parlamentarne 2019 5191
Parlament Europejski 2014 8018
Parlament Europejski 2019 8796
Samorządowe 2014 60033
Prezydenckie 2015 10150
Samorządowe 2018 12517
Prezydenckie 2020 10653
Petycje 126069
Zagospodarowanie przestrzenne 75335
Bieżące informacje 1817
Dane przestrzenne dla aktów planistycznych 712
MPZP 547
Przystąpienie 1851
Uchwalenie 1025
SUIKZP 473
Przystąpienie 454
Uchwalenie 473
Rejestr Instytucji Kultury 12610
Organizacje pozarządowe 16317
Konsultacje społeczne 69568
Otwarte konkursy ofert 292684
Oferty pozakonkursowe 32659
Program Współpracy 32624
Ochrona środowiska 36729
System Informacji o Środowisku 1
System Gospodarki Odpadami 29164
Informacje dotyczące azbestu 63074
Plany, programy, raporty 97463
Gospodarka odpadami 44819
Oceny oddziaływania na środowisko 81893
Rejestr Informacji o Środowisku 1419345
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 293
Gminna Ewidencja Zabytków 20196
RODO 6686
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 6254
Taryfa 3604
Informacje o jakości wody 2983
Zaopatrzenie w ciepło 6346
Efektywność energetyczna 1470
Działalność lobbingowa 6762
Powszechny Spis Rolny 2020 4834
NSP 2021 1299

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 14
Mapa serwisu 10463
Statystyka 8054
Rejestr zmian 3173565
Instrukcja korzystania z BIP 11502
Informacje nieudostępnione 3
Pliki do pobrania 29447
Redakcja Biuletynu 11563

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zarządzanie Kryzysowe 6134
Komunikaty 1205650
Zamówienia publiczne 1065078
Platforma zakupowa 0
Zamówienia prowadzone do 1 lipca 2023 14
Przetargi 29368
Zapytania ofertowe 2964
Plan zamówień publicznych 31664
Informacje o naborze 1259836
Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami 2828
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatorów dostępności 1303
Deklaracja dostępności 2312
Raporty z dostępności 1354
Plany działań 1459
Deklaracja dostępności 7364
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (U) 2019/1937 z 23 października 2019 r., w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 2111