ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 331
Data ogłoszenia
2009-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2009-10-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sita bębnowego do odpadów komunalnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 126.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 19.1 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi (PDF, 21.1 KiB)
 • Protest (PDF, 1.3 MiB)
 • Rozstrzygnięcie protestu (PDF, 24.2 KiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia i SIWZ (PDF, 27.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 16.3 KiB)
Lp 332
Data ogłoszenia
2009-09-14
Termin składania ofert / wniosków
2009-10-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie zagospodarowania terenu na posesji Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Marksa 18 w Bartoszycach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 88.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 145.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 6.4 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 67.9 KiB)
Lp 333
Data ogłoszenia
2009-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2009-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego w Zespole Szkół z U.J.N. przy ul.Leśnej 1 w Bartoszycach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 372.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 424.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 29.6 KiB)
 • Dokumentacja Budowlana (ZIP, 6.9 MiB)
 • Zapytania i odpowiedzi (PDF, 24.8 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi (PDF, 23.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 27.9 KiB)
Lp 334
Data ogłoszenia
2009-08-27
Termin składania ofert / wniosków
2009-09-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Orzeszkowej 3-4
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 133.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 33.5 KiB)
 • Dokumentacja budowlana (ZIP, 13.5 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 17 KiB)
Lp 335
Data ogłoszenia
2009-08-21
Termin składania ofert / wniosków
2009-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Knosały w Bartoszycach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 217.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 3.2 MiB)
 • Dokumentacja Budowlana (ZIP, 6.4 MiB)
 • Zapytania i odpowiedzi (PDF, 50 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 16.8 KiB)
Lp 336
Data ogłoszenia
2009-08-20
Termin składania ofert / wniosków
2009-09-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Projekt przebudowy i rozbudowy stadionu im. Kazimierza Górskiego w Bartoszycach ul. Sportowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 224.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 34.3 KiB)
 • Dokumentacja Budowlana (ZIP, 9.2 MiB)
 • Program Inwestorski (PDF, 435.1 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi (PDF, 55 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 18.9 KiB)
Lp 337
Data ogłoszenia
2009-08-18
Termin składania ofert / wniosków
2009-10-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i budowa hali targowej oraz budowa hali widowiskowo- sportowej w ramach udzielonej koncesji na robotę budowlaną.
Status zamówienia
nierozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 85.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 1.5 MiB)
 • Dokumentacja Budowlana (ZIP, 187.5 MiB)
 • Zapytania i odpowiedzi (ZIP, 9.8 MiB)
 • Zmiana w treści ogłoszenia (PDF, 52 KiB)
 • Komunikat (PDF, 49.8 KiB)
 • Komunikat (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 62.3 KiB)
Lp 338
Data ogłoszenia
2009-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2009-09-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku wielorodzinnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 214.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 43.1 KiB)
 • Dokumentacja Budowlana (ZIP, 20.5 MiB)
 • Zapytania i odpowiedzi (PDF, 80 KiB)
 • Zapytania i Odpowiedzi (PDF, 50.7 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi (PDF, 53.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 67.6 KiB)
Lp 339
Data ogłoszenia
2009-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2009-09-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie, dostawa i montaż budynku zaplecza socjalnego w ramach programu ,, Moje boisko – Orlik 2012’’ w Gimnazjum nr 2 i Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Gen. Bema 35 w Bartoszycach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 77 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 102.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 33.8 KiB)
 • Dokumentacja budowlana (ZIP, 3.7 MiB)
 • Zapytania i Odpowiedzi (PDF, 25.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 25.8 KiB)
Lp 340
Data ogłoszenia
2009-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2009-08-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ew 151/8, 21/1, 3/4, 420, 421, 422, 423 przy ul. Struga w Bartoszycach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 183.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 1.2 MiB)
 • Dokumentacja budowlana (ZIP, 2.4 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 16.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji