ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 351
Data ogłoszenia
2009-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2009-04-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja ulicy Młynarskiej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 128.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 47.6 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 50.5 MiB)
 • Zapytania i odpowiedzi dotyczące treści SIWZ (PDF, 76.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 16.1 KiB)
Lp 352
Data ogłoszenia
2009-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2009-04-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Letnie utrzymanie w czystości ulic, chodników i parkingów na terenie miasta Bartoszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 107.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 38 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi dotyczące treści SIWZ (PDF, 82.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 15.5 KiB)
Lp 353
Data ogłoszenia
2009-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2009-03-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont lokalu BOSiR-u
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 104.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 34.2 KiB)
 • Dokumentacja budowlana (ZIP, 54.5 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 16.8 KiB)
Lp 354
Data ogłoszenia
2009-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2009-03-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Bartoszycach
Status zamówienia
nierozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 125.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 24.6 KiB)
 • Komunikat z dnia 18 marca 2009r. (PDF, 87.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 28.2 KiB)
Lp 355
Data ogłoszenia
2009-01-19
Termin składania ofert / wniosków
2009-02-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy przy ul. Kętrzyńskiej i ul. Leśnej w Bartoszycach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 105.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 26.8 KiB)
 • Komunikat z dnia 22 stycznia 2009r. (PDF, 93.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 15.6 KiB)
Lp 356
Data ogłoszenia
2009-01-08
Termin składania ofert / wniosków
2009-01-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ciągu dróg gminnych Wojska Polskiego Nr201117N i Marksa Nr201078N w ramach zamierzenia budowlanego dotyczącego modernizacji tzw. "dróg poczołgowych" w Gminie Miejskiej Bartoszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 132 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 113.5 KiB)
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu (XLS, 22.5 KiB)
 • Instrukcja sporządzania harmonogramu rzeczowo-finansowego (DOC, 32 KiB)
 • Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca (DOC, 29 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 35 KiB)
 • Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 31 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (DOC, 22.5 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 30.5 KiB)
 • Dokumentacja budowlana 01 (ZIP, 199.8 MiB)
 • Dokumentacja budowlana 02 (ZIP, 161.8 MiB)
 • Dokumentacja budowlana 03 (ZIP, 82.1 MiB)
 • Dokumentacja budowlana 04 (ZIP, 129.6 MiB)
 • Komunikat z dnia 14 stycznia 2009r. (PDF, 101.4 KiB)
 • Załącznik do komunikatu z dnia 14 stycznia 2009r. (ZIP, 40.4 MiB)
 • Komunikat z dnia 22 stycznia 2009r. (PDF, 91.6 KiB)
 • Komunikat z dnia 26 stycznia 2009r. (PDF, 94.3 KiB)
 • Załącznik do komunikatu z dnia 26 stycznia 2009r. (ZIP, 13.4 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 23.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji