ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostosowanie pomieszczeń byłego Gim. nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie p.poż wraz z adaptacją na szkołę muzyczną II
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania pn.: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki