ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostosowanie pomieszczeń byłego Gim. nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie p.poż wraz z adaptacją na szkołę muzyczną
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-05-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 6 w Bartoszycach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 85.3 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 505.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 4.9 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 644.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 51.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.2 MiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 130.8 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 720.5 KiB)
 • Załącznik 8 do SWZ Dokumentacja budowlana cz.1 Przedmiary (ZIP, 2.1 MiB)
 • Załącznik 8 do SWZ Dokumentacja budowlana cz.2 Rysunki zamienne (ZIP, 9.7 MiB)
 • Załącznik 8 do SWZ Dokumentacja budowlana cz.3 Zadanie I (ZIP, 290.9 MiB)
 • Załącznik 8 do SWZ Dokumentacja budowlana cz.4 Zadanie II (ZIP, 101.3 MiB)
 • Załącznik 8 do SWZ Dokumentacja budowlana cz.5 Zadanie III (ZIP, 154.5 MiB)
 • Treść komunikatu nr 1 (PDF, 1.2 MiB)
 • Treść komunikatu nr 2 (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 82.7 KiB)
 • Treść komunikatu nr 3 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik do komunikatu nr 3 (PDF, 648.6 KiB)
 • Treść komunikatu nr 4 (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 649.3 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 381.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 107.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kolumbarium przy ul. Leśnej w Bartoszycach.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 93.8 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 499.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 762.1 KiB)
 • Dokumentacja budowlana (ZIP, 4.5 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 654 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 398.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 56 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kolumbarium przy ul. Leśnej w Bartoszycach.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 93.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 499.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 761 KiB)
 • Dokumentacja budowlana (ZIP, 4.5 MiB)
 • Treść komunikatu nr 1 (PDF, 348.7 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 654.1 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 390.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 53.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja pomieszczeń budynku SP nr 7 w Bartoszycach z przeznaczeniem na szkołę muzyczną.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 111.5 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 778.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 958.3 KiB)
 • Dokumentacja budowlana (ZIP, 13.3 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 655.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 52.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja pomieszczeń budynku SP nr 7 w Bartoszycach z przeznaczeniem na szkołę muzyczną
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 111.6 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 777 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 958.2 KiB)
 • Dokumentacja budowlana (ZIP, 13.3 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 655.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 52.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kolumbarium przy ul. Leśnej w Bartoszycach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 110.6 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 474.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 770.9 KiB)
 • Dokumentacja budowlana (ZIP, 4.5 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 654 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 389.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 52.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów, parkingów i zatok przystankowych w mieście Bartoszyce.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 93.1 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 477.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 814.9 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 654.2 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 389.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 49.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kolumbarium przy ul. Leśnej w Bartoszycach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 110.7 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 474.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 769.4 KiB)
 • Dokumentacja budowlana (ZIP, 4 MiB)
 • Treść komunikatu nr 1 (PDF, 377.5 KiB)
 • Załącznik graficzny do komunikatu (PDF, 131.3 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 654.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 52.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji