ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktu opieki nad dziećmi do lat 3 ul. Boh. Warszawy 33 w Bartoszycach.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 85.4 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 761.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 946.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów, parkingów i zatok przystankowych w mieście Bartoszyce.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 93.1 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 477.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 814.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie gminy Miejskiej Bartoszyce.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 107 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 618.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 885 KiB)
 • Załącznik do SWZ nr 3 - JEDZ (ZIP, 90.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kolumbarium przy ul. Leśnej w Bartoszycach
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 110.7 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 474.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 769.4 KiB)
 • Dokumentacja budowlana (ZIP, 4 MiB)
 • Treść komunikatu nr 1 (PDF, 377.5 KiB)
 • Załącznik graficzny do komunikatu (PDF, 131.3 KiB)