ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:46:57 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek SM o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat robinia akacjowa ul. Paderewskiego Elżbieta Stupienko
12:43:34 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat świerk szt 2 ul. Poniatowskiego 20 Elżbieta Stupienko
12:38:36 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek SM o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat robinia akacjowa ul. Poniatowskiego 17 Elżbieta Stupienko
12:34:30 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie1 szt. drzewa gat. lipa Elżbieta Stupienko
12:30:20 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek w spr. usunięcia 6 szt. drzew droga Krajowa 51 gmina miejska Bartoszyce Elżbieta Stupienko
08:12:21 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenia - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Olsztynie. Łukasz Czerwonka

Zmiany z dnia: 2021-07-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:09:22 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 r. Łukasz Czerwonka

Zmiany z dnia: 2021-07-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:24:36 Upublicznienie elementu informacja I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działek położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, przeznaczonych pod zabudowę o charakterze usług handlowych i rzemieślniczych. Łukasz Czerwonka
14:03:55 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym zabudowanej 6 boksami garażowymi przy ul. Kard. Wyszyńskiego na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Łukasz Czerwonka
12:53:44 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wyborze oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zakup i dostawa sadzonek drzew do nasadzeń zastępczych. Łukasz Czerwonka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony