ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:43:12 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Zaopiniowanie wniosku dla PHU Rafał Jasiak o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji położonej przy ul Bema 40 B w Bartoszycach. Elżbieta Stupienko

Zmiany z dnia: 2022-06-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:57:33 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości położonej przy ul.Kętrzyńskiej 29 w Bartoszycach przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na cele związane z realizacją projektu w ramach programu: "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe. Łukasz Czerwonka
11:32:38 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Traugutta 21 w Bartoszycach przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym w celu prowadzenia przedszkola niepublicznego. Łukasz Czerwonka
10:21:23 Upublicznienie listy kandydatów elementu wakaty - ogłoszenie 2022/007 Łukasz Czerwonka
10:06:45 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 2022/008 Łukasz Czerwonka
09:55:07 Upublicznienie elementu informacja Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabawa dla dzieci, usytuowany na działce nr 71/10, obręb nr 8 miasta Bartoszyce. Łukasz Czerwonka
09:04:16 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostosowanie pomieszczeń byłego Gim. nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie p.poż wraz z adaptacją na szkołę muzyczną Łukasz Czerwonka
09:01:49 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostosowanie pomieszczeń byłego Gim. nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie p.poż wraz z adaptacją na szkołę muzyczną II Łukasz Czerwonka

Zmiany z dnia: 2022-06-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:24:12 Upublicznienie elementu informacja Informacja o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Łukasz Czerwonka
11:41:33 Edycja elementu informacja Oświadczenia majątkowe Łukasz Czerwonka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony