ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:02:13 Edycja elementu informacja Wydział Finansowy Łukasz Czerwonka
14:00:45 Edycja elementu informacja Wydział Organizacyjno - Administracyjny Łukasz Czerwonka
13:56:09 Edycja elementu informacja Program współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Łukasz Czerwonka
13:55:57 Upublicznienie elementu informacja Program współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Łukasz Czerwonka
13:36:57 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.” Łukasz Czerwonka
13:30:27 Edycja elementu informacja Konsultacje społeczne dokumentu pn. „Miejski Program Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2022-2024”. Łukasz Czerwonka
13:30:08 Upublicznienie elementu informacja Konsultacje społeczne dokumentu pn. „Miejski Program Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2022-2024”. Łukasz Czerwonka
12:10:15 Edycja elementu informacja Porządek obrad XLVII sesji Rady Miasta Bartoszyce. Łukasz Czerwonka
12:09:59 Upublicznienie elementu informacja Porządek obrad XLVII sesji Rady Miasta Bartoszyce. Łukasz Czerwonka
11:27:08 Edycja elementu informacja Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (U) 2019/1937 z 23 października 2019 r., w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Łukasz Czerwonka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony